Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra robotiky je již od svého vzniku (1989) zaměřena komplexně na problematiku robotiky, a to jak na všech úrovních výuky, tak i ve vědě a výzkumu a v odborné činnosti pro praxi. V souladu s aktuálními trendy rozvíjí pracovníci katedry témata servisní robotiky a robototechniky a aplikace robotů i mimo strojírenství. To se projevuje ve výzkumu, ve výuce i v publikační činnosti. Ve výzkumu jsou založeny v tomto smyslu granty, smluvní výzkum a témata diplomových i disertačních prací.

Katedra se také intenzivně věnuje novým tématům ve vztahu k výzvě Industry 4.0, zejména pak oblastem kolaborativní robotiky, internetu věcí, digitálním dvojčatům atd. V této oblasti úzce spolupracuje s řadou firem z oblasti automotive v našem regionu.

robot_locations.png