Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu "Technologie tváření, slévání a svařování"
Kód
FRVS2014/208
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Návrh řeší inovaci předmětu Technologie tváření, slévání a svařování, který byl nově vytvořen od akademického roku 2013/2014 v bakalářském studijním programu B2341 Strojírenství, oboru 23-00-00 (obecný obor v prvním ročníku před dělením na konkrétní obory od 5. semestru výuky) na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava, a to pro prezenční formu studia (rozsah 4+2, 7 CP). Uvedený předmět je povinný, vyučuje se v zimním semestru 1. ročníku studia pro cca 330 studentů prezenční formy studia ročně, je ukončen klasifikovaným zápočtem. Projekt spočívá ve vytvoření třech nových přednášek z praxe, zařazení témat o jednotlivých technologiích výroby při snaze o maximální názornost výuky. Vytvoření animací, videí, vytvoření digitálních fotografií vzorků, laboratorního zařízení, experimentů, zajímavých strojírenských výrob v podnicích pro prezentaci vysvětlovaných technologií umožní kromě snazšího pochopení probíraného učiva studenty rozšířit množství probrané látky o související témata a nové poznatky. Cílem je vytvořit výukové materiály odborníky z praxe ve spolupráci s garantem předmětu prof. Ing. Radkem Čadou, CSc. spolu se spoluřešitelem za použití odborné literatury, nových evropských norem i zkušeností ze spolupráce se strojírenskými podniky v regionu. Realizace navrhovaného projektu přispěje ke zkvalitnění a modernizaci výuky v oboru 23-00-00 v 1. ročníku na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava. Vzhledem k tomu, že v 1. ročníku více než polovina studentů z různých důvodů zanechává studia, má kvalitní a aktuální náplň tohoto základního předmětu z oboru strojírenství v 1. ročníku studia rozhodující význam pro vytvoření nebo udržení zájmu studentů o technické obory, jejichž studium fakulta nabízí.
Zpět na seznam