Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Účel

Poradní orgán děkana Fakulty strojní za účasti zástupců firem byl ustanoven s cílem vytvořit těsnější kontakt na průmyslovou praxi, který bude prospěšný jak pro fakultu, tak i pro partnery.

 • vzdělávací proces
 • aplikovaný výzkum a transfer technologií
 • rozvoj regionu a kraje

Body zájmu

Důležitými body ve vztahu k průmyslu jsou:

 • výměna informací o potřebách průmyslu a akademické sféry - nutná zpětná vazba,
 • přímá spolupráce na výzkumu – využití akademického potenciálu průmyslem,
 • společný postup při získávání prostředků pro podporu výzkumu z rozpočtu ČR i EU. V řadě případů je možno získat projekty jen společně - trendem je, že tomu tak bude stále častěji.
 • příprava prostředí pro lepší využití výzkumného potenciálu - společná pracoviště, ochrana know-how,
 • transfer technologií – komercionalizace VaV.

Komunikace a kontakt = základ progrese

Výměna informací může mít užitek pro:

 • potřeb průmyslu a akademické sféry v oblasti výuky i výzkumu (často se jen spekuluje o tom, co druhá strana chce a nechce vs. co může a dělá,í potřeb průmyslu a akademické sféry v oblasti výuky i výzkumu (často se jen spekuluje o tom, co druhá strana chce a nechce vs. co může a dělá),
 • zlepšení struktury studia tak, aby reflektovalo zájmy budoucích zaměstnavatelů našich studentů (průzkumy trhu jsou mnohdy zavádějící a klamavé),
 • „v jednotě je síla“ – ve smyslu vyjednávání s vládními garniturami – udržení strojních oborů v ČR ve všech stupních studia.

Členové

Alliance Laundry CE s.r.o.

Ing. Petr Matějka

International Science Technology & Research Centre Manager

ARMATURY Group a.s.

Ing. Lukáš Kušnír

ředitel pro výzkum a vývoj

BORCAD Medical a.s.

Ing. Jiří Strbačka, MBA

Technical director

BRANO a.s.

Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

předseda představenstva

Brose CZ spol. s r.o.

Petr Skoček

personální ředitel a prokurista

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Ing. Iveta Nakoukalová

obchodní ředitelka

ČEZ, a.s.

Mgr. Martin Máca

ředitel útvaru strategický nábor

Dormer Pramet, s.r.o.

Ing. Vladimir Maixner, MBA

vedoucí výzkumu a vývoje

ESAB VAMBERK, s.r.o.

Ing. Aleš Plíhal technický ředitel pro region střední a východní Evropy

EVEKTOR, spol. s r. o.

Ing. Michal Jakšík

výkonný ředitel

HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.

Ing. Karel Monsport M.B.A.

vedoucí technického centra Hella, Ostrava

Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.

Ing. Vladimír Sklenář 

manufacturing engineering manager

Huisman Konstrukce, s.r.o

Bc. Robert Muroň

engineering manager 

Liberty Ostrava a. s.

Ing. Pavel Šedivý

ředitel pro řízení obslužných činností a člen vrcholového managementu

Meopta - optika, s.r.o.

Ing. Silvie Skyvová

senior ředitelka Engineering & ICT

MM Průmyslové spektrum

Ing. Roman Dvořák

šéfredaktor, vydavatel

Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.

Ing. Karel Bill

prezident

MUBEA - HZP s.r.o.

Ing. Štěpán Urbanec, CSc.

senior adviser

Shape Steel a.s.

Ing. Martin Kovalčuk finanční ředitel

Siemens Mobility, s.r.o.

Ing. Antonín Šeuer

odborný konzultant

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Ing. Lubomír Gogela

business development manager

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Ing. René Klaczak  technický zástupce vedoucího provozu 

Strojírny Prostějov, a.s.

Ing. Martin Belza, MBA

generální ředitel

UNEX, a.s.

Ing. David Langmann

vedoucí technologického vývoje a investic

VAE, a.s.

Ing. Martin Pecina, MBA

ředitel společnosti

Varroc Lighting Systems, s.r.o.

Ing. Milan Křižák

IP & technical relations manager

Vitesco Technologies

Ing. Matěj Bartecký, Ph.D. head of serial life management

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.

Ing. Pavel Kučera, Ph.D. technical director

VKV Tools s.r.o.

doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA, FEng. jednatel

 

Ing. Petr Vitásek

podnikatel