Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Title
Využití pevných produktů tepelných procesů v energetice
Code
SP2018/69
Summary
Projekt se zaměřuje na výzkum využívání pevných produktů pyrolýzy jakožto zdrojů energie a sorbentů škodlivých látek. Pyrolýzní proces je v současné době využíván mj. k chemické recyklaci organických odpadních materiálů za účelem zisku plynných, kapalných a pevných produktů. Tento proces je vhodným a ekologicky příznivým kompromisem ke spalování a skládkování, neboť kromě zisku cenných produktů přispívá také k redukci objemu odpadů a jejich negativních vlivů na životní prostředí. Cílem projektu je přispět novými poznatky z oblasti optimalizace provozu prototypových fluidních zařízení přizpůsobených pro spalování pevných produktů pyrolýzy (PPP), případně ko-spalování těchto s konvenčními práškovými palivy. Součástí projektu je také studium využití aktivovaných PPP jako potenciálních sorbentů těžkých kovů ze spalovacích procesů. Předložený projekt má přímou souvislost se stávající výzkumnou činností na Katedře energetiky FS VŠB – TUO v oblasti alternativních paliv a tepelných procesů. Součástí výzkumných aktivit je také spolupráce s průmyslovým sektorem a simulace provozů velkých jednotek.
Start year
2018
End year
2018
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back

Selection of past projects

Title
Využití pevných produktů tepelných procesů v energetice
Code
SP2018/69
Summary
Projekt se zaměřuje na výzkum využívání pevných produktů pyrolýzy jakožto zdrojů energie a sorbentů škodlivých látek. Pyrolýzní proces je v současné době využíván mj. k chemické recyklaci organických odpadních materiálů za účelem zisku plynných, kapalných a pevných produktů. Tento proces je vhodným a ekologicky příznivým kompromisem ke spalování a skládkování, neboť kromě zisku cenných produktů přispívá také k redukci objemu odpadů a jejich negativních vlivů na životní prostředí. Cílem projektu je přispět novými poznatky z oblasti optimalizace provozu prototypových fluidních zařízení přizpůsobených pro spalování pevných produktů pyrolýzy (PPP), případně ko-spalování těchto s konvenčními práškovými palivy. Součástí projektu je také studium využití aktivovaných PPP jako potenciálních sorbentů těžkých kovů ze spalovacích procesů. Předložený projekt má přímou souvislost se stávající výzkumnou činností na Katedře energetiky FS VŠB – TUO v oblasti alternativních paliv a tepelných procesů. Součástí výzkumných aktivit je také spolupráce s průmyslovým sektorem a simulace provozů velkých jednotek.
Start year
2018
End year
2018
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back