Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Title
Výzkum ve vybraných oblastech "Smart energetiky" 21. století
Code
SP2016/17
Summary
Výzkum je zaměřen na problematiku mezioborových dopadů využívání paliv a energií. Předmětem výzkumu bude zpracování různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost bude zaměřena na systémové možnosti využití v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla. V současné době probíhá vývoj peletizace, termická konverze a studium dopadů termické konverze na materiálech z průmyslových výrob, odpadech a rostlinných materiálech. Výzkum bude navazovat na předchozí zkušenosti, v centru pozornosti bude zejména možnost termické konverze surovin a dopady na emise a imise. Mimo jiné budou stanoveny energetické parametry vstupního materiálu (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Budou sledovány změny vlastností vstupních surovin vzhledem k úpravám - mechanických, chemických i termických. Proces bude sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty budou realizovány v laboratořích VŠB-TU Ostrava.
Start year
2016
End year
2016
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back

Selection of past projects

Title
Výzkum ve vybraných oblastech "Smart energetiky" 21. století
Code
SP2016/17
Summary
Výzkum je zaměřen na problematiku mezioborových dopadů využívání paliv a energií. Předmětem výzkumu bude zpracování různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost bude zaměřena na systémové možnosti využití v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla. V současné době probíhá vývoj peletizace, termická konverze a studium dopadů termické konverze na materiálech z průmyslových výrob, odpadech a rostlinných materiálech. Výzkum bude navazovat na předchozí zkušenosti, v centru pozornosti bude zejména možnost termické konverze surovin a dopady na emise a imise. Mimo jiné budou stanoveny energetické parametry vstupního materiálu (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Budou sledovány změny vlastností vstupních surovin vzhledem k úpravám - mechanických, chemických i termických. Proces bude sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty budou realizovány v laboratořích VŠB-TU Ostrava.
Start year
2016
End year
2016
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back