Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Title
Smart Energy Systems
Code
SP2018/5
Summary
Předmětem výzkumu bude zpracování různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost výzkumu je zaměřena na systémové využití paliv a technologií v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla nebo technologických a technických konverzí. Speciální pozornost bude věnována kombinovaným termickým technologiím. V centru pozornosti bude zejména možnost termické konverze surovin a dopady na emise a imise, případně sušící procesy v kombinaci různých energetických systémů. Mimo jiné budou stanoveny energetické parametry vstupního materiálu (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Byly a budou sledovány změny vlastností vstupních surovin vzhledem k úpravám - mechanických, chemických i termických. Proces bude sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty byly a budou realizovány zejména v laboratořích VŠB-TU Ostrava, případně národních nebo zahraničních partnerů. Výzkumná činnost bude rozdělena na několik částí. Přičemž dominantní část byla zaměřena na identifikace prachových částic v ovzduší, identifikace vlastností paliv a efektivnost energetických přeměn. Projekt byl rozšířen o detailnější postupy možností využívání BR(K)O a biomasy. Skutečnost Předmětem výzkumu bylo zkoumání různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost výzkumu je zaměřena na systémové využití paliv a technologií v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla nebo technologických a technických konverzí. Speciální pozornost byla věnována BRKO v zemích s jejich vysokým podílem a zejména s ohledem na využití získaných poznatků. Speciální pozornost byla věnována kombinovaným termickým technologiím. V centru pozornosti byla zejména možnost termické konverze surovin a dopady na sušící procesy v kombinaci různých energetických systémů. Proces byl sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty byly realizovány zejména v laboratořích VŠB-TU Ostrava, v současné době probíhá spolupráce se slovenským partnerem na této problematice. Projekt byl rozšířen o detailnější postupy možností využívání BR(K)O a biomasy.
Start year
2018
End year
2018
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back

Selection of past projects

Title
Smart Energy Systems
Code
SP2018/5
Summary
Předmětem výzkumu bude zpracování různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost výzkumu je zaměřena na systémové využití paliv a technologií v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla nebo technologických a technických konverzí. Speciální pozornost bude věnována kombinovaným termickým technologiím. V centru pozornosti bude zejména možnost termické konverze surovin a dopady na emise a imise, případně sušící procesy v kombinaci různých energetických systémů. Mimo jiné budou stanoveny energetické parametry vstupního materiálu (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Byly a budou sledovány změny vlastností vstupních surovin vzhledem k úpravám - mechanických, chemických i termických. Proces bude sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty byly a budou realizovány zejména v laboratořích VŠB-TU Ostrava, případně národních nebo zahraničních partnerů. Výzkumná činnost bude rozdělena na několik částí. Přičemž dominantní část byla zaměřena na identifikace prachových částic v ovzduší, identifikace vlastností paliv a efektivnost energetických přeměn. Projekt byl rozšířen o detailnější postupy možností využívání BR(K)O a biomasy. Skutečnost Předmětem výzkumu bylo zkoumání různorodých organických materiálů s možností jejich dalšího využití. Pozornost výzkumu je zaměřena na systémové využití paliv a technologií v celém komplexu - řešení nadbytku energie, lokálního nedostatku, odpadů, stejně jako detailnímu řešení možností zlepšení přestupu tepla nebo technologických a technických konverzí. Speciální pozornost byla věnována BRKO v zemích s jejich vysokým podílem a zejména s ohledem na využití získaných poznatků. Speciální pozornost byla věnována kombinovaným termickým technologiím. V centru pozornosti byla zejména možnost termické konverze surovin a dopady na sušící procesy v kombinaci různých energetických systémů. Proces byl sledován rovněž z hlediska systémových toků, účinností, množství vznikajících vedlejších produktů, a jiných parametrů, zejména průtoků vzdušin a jiných médií. Experimenty byly realizovány zejména v laboratořích VŠB-TU Ostrava, v současné době probíhá spolupráce se slovenským partnerem na této problematice. Projekt byl rozšířen o detailnější postupy možností využívání BR(K)O a biomasy.
Start year
2018
End year
2018
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back