Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Title
Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky
Code
RPP2016/32
Summary
Projekt je zaměřen na dovybavení již existující Laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky, která nachází uplatnění jak při teoretické výuce studentů, tak při řadě popularizačních akcí. V rámci projektu je plánováno vytvoření funkčního modelu vodní elektrárny, na kterém by bylo možné prezentovat daný eneregtický zdroj a rozšířit tím možnosti výuky řady předmětů KE souvisejících s obnovitelnými zdroje energie. Model by umožňoval demonstraci principu, funkce, výroby a také konstrukčního provedení jednotlivých druhů vodních turbín. Díky svému provedení by model také simuloval provoz přečerpávací vodní elektrárny. Laboratoř disponuje řadou modelů energetických zdrojů, mimo jiné i modely obnovitelných zdrojů energie – větrnou a fotovoltaickou elektrárnou, které by model vodní elektrárny vhodně doplnil. Projekt počítá také s dovybavením stávjících modelů infotabulemi, které by umožnovaly prezentaci jednotlivých modelů i bez odborného výkladu pedagoga. Toto řešení by našlo uplatnění hlavně během popularizačních akcí, které se vyznačují velkým počtem návštěvníků, kdy není možné prezentovat každé zařízení separátně.
Start year
2016
End year
2016
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back

Selection of past projects

Title
Vybavení laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky
Code
RPP2016/32
Summary
Projekt je zaměřen na dovybavení již existující Laboratoře demonstračních modelů Katedry energetiky, která nachází uplatnění jak při teoretické výuce studentů, tak při řadě popularizačních akcí. V rámci projektu je plánováno vytvoření funkčního modelu vodní elektrárny, na kterém by bylo možné prezentovat daný eneregtický zdroj a rozšířit tím možnosti výuky řady předmětů KE souvisejících s obnovitelnými zdroje energie. Model by umožňoval demonstraci principu, funkce, výroby a také konstrukčního provedení jednotlivých druhů vodních turbín. Díky svému provedení by model také simuloval provoz přečerpávací vodní elektrárny. Laboratoř disponuje řadou modelů energetických zdrojů, mimo jiné i modely obnovitelných zdrojů energie – větrnou a fotovoltaickou elektrárnou, které by model vodní elektrárny vhodně doplnil. Projekt počítá také s dovybavením stávjících modelů infotabulemi, které by umožnovaly prezentaci jednotlivých modelů i bez odborného výkladu pedagoga. Toto řešení by našlo uplatnění hlavně během popularizačních akcí, které se vyznačují velkým počtem návštěvníků, kdy není možné prezentovat každé zařízení separátně.
Start year
2016
End year
2016
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back