Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Title
Výzkum a vývoj senzorů pro plošné měření imisí v průmyslových areálech a energetických závodech
Code
TK05020009
Summary
Cílem projektu je přijít s komerčně poptávaným řešením na on-line monitoring imisní zátěže v energetických a průmyslových závodech. Analyzované škodliviny budou jednak standardní - oxidy síry a dusíku, ozon, prach a hluk v rámci komplexnosti systému, ale zejména progresivní z pohledu transformace energetiky – metan a vodík. Současně nabízené metody jsou založeny na principu přesného (a drahého) lokálního měření, kdy lze tento systém nahradit množstvím autonomních nízkonákladových senzorů, které budou kalibrovány na požadovanou přesnost měření. Takové měření může navíc poskytnout včasné varování v případě poruchy či havárie. Zařízení cílí na trhy v rámci EU a zejména na rozšíření produkce nízkoemisních plynů (biometan, zelený vodík). Výstupy a výsledky projektu přispějí ve střednědobém i dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály, zejména se Státní energetickou koncepcí a Národním akčním plánem energetické účinnosti. Z pohledu principu výsledků se jedná o přímý soulad s prioritní oblastí udržitelná energetika, neboť imisní monitorovací systém může deklarovat využívání čistších zdrojů při výrobě elektrické a tepelné energie. Takový monitorovací systém za nízké investiční i provozní náklady má vysoký potenciál pro uplatnění v praxi, a to zcela jistě do 3 let od ukončení projektu. Je to z toho důvodu, že v poslední etapě (6 měsíců) se bude daná technologie ověřovat v praxi a následně může být rovnou aplikována komerčně. Žadatel má s výrobou, instalací a monitoringem dlouhodobé zkušenosti a taktéž místo realizace je oblastí, kde se dlouhodobě využívá akreditovaného imisního měření vzhledem k vyššímu znečištění ovzduší. Tato situace je v přímém souladu s realizací klimaticko-energetické politiky nejen ČR, ale i celé EU. Z těchto pilířů lze jmenovat (iii) konkurenceschopnost - cenová přijatelnost v rámci klimaticko-energetické politiky a (iv) posílení energetické infrastruktury a zvýšení interkonektivity v rámci klimaticko-energetických cílů. Z pohledu těchto cílů se jedná také navíc o nepřímé vazby vzhledem k emisím skleníkových plynů (i), kde lze ověřovat snížení emisí na zdroji vůči snížení imisí v krajině.
Start year
2023
End year
2025
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
THÉTA (2018-2031)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back

Selection of past projects

Title
Výzkum a vývoj senzorů pro plošné měření imisí v průmyslových areálech a energetických závodech
Code
TK05020009
Summary
Cílem projektu je přijít s komerčně poptávaným řešením na on-line monitoring imisní zátěže v energetických a průmyslových závodech. Analyzované škodliviny budou jednak standardní - oxidy síry a dusíku, ozon, prach a hluk v rámci komplexnosti systému, ale zejména progresivní z pohledu transformace energetiky – metan a vodík. Současně nabízené metody jsou založeny na principu přesného (a drahého) lokálního měření, kdy lze tento systém nahradit množstvím autonomních nízkonákladových senzorů, které budou kalibrovány na požadovanou přesnost měření. Takové měření může navíc poskytnout včasné varování v případě poruchy či havárie. Zařízení cílí na trhy v rámci EU a zejména na rozšíření produkce nízkoemisních plynů (biometan, zelený vodík). Výstupy a výsledky projektu přispějí ve střednědobém i dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály, zejména se Státní energetickou koncepcí a Národním akčním plánem energetické účinnosti. Z pohledu principu výsledků se jedná o přímý soulad s prioritní oblastí udržitelná energetika, neboť imisní monitorovací systém může deklarovat využívání čistších zdrojů při výrobě elektrické a tepelné energie. Takový monitorovací systém za nízké investiční i provozní náklady má vysoký potenciál pro uplatnění v praxi, a to zcela jistě do 3 let od ukončení projektu. Je to z toho důvodu, že v poslední etapě (6 měsíců) se bude daná technologie ověřovat v praxi a následně může být rovnou aplikována komerčně. Žadatel má s výrobou, instalací a monitoringem dlouhodobé zkušenosti a taktéž místo realizace je oblastí, kde se dlouhodobě využívá akreditovaného imisního měření vzhledem k vyššímu znečištění ovzduší. Tato situace je v přímém souladu s realizací klimaticko-energetické politiky nejen ČR, ale i celé EU. Z těchto pilířů lze jmenovat (iii) konkurenceschopnost - cenová přijatelnost v rámci klimaticko-energetické politiky a (iv) posílení energetické infrastruktury a zvýšení interkonektivity v rámci klimaticko-energetických cílů. Z pohledu těchto cílů se jedná také navíc o nepřímé vazby vzhledem k emisím skleníkových plynů (i), kde lze ověřovat snížení emisí na zdroji vůči snížení imisí v krajině.
Start year
2023
End year
2025
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
THÉTA (2018-2031)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back