Skip to main content
Skip header

The department has currently engaged in many research projects granted by Czech Science Foundation, Ministry of Education, Youth and Sports, European Union. Their topics are aimed especially at:

  • combustion and environment
  • minimizing of pollutants emission from energy sources
  • economic and technical assessment of cogeneration units
  • combined fuels combustion
  • research in alternative sorbents
  • fuels utilization of wastewater treatment sewage
  • development of new sources of energy

Selection of current projects

Title
Inovativní výměník pro plynové kotle
Code
TK05020049
Summary
Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a odzkoušet novou a inovativní technologii výměníku tepla spaliny-vzduch pro snížení teploty spalin na výstupu z plynových kotlů o výkonu 0,5 až 5 MWt. Předkládaný projekt nabízí řešení, které by umožnilo zvýšit účinnost stávajících kotlů o 1,5 - 2 %, snížit spotřebu plynu a vypouštěné emise. V rámci projektu bude vyvinut a vyroben výměník, který bude ověřen matematickým modelem a na základě tohoto modelu optimalizován. Výměník bude podroben tepelným výpočtům a posouzen z hlediska ekonomické výhodnosti jak po stránce materiálové, tak i po stránce výrobní. Optimalizovaný výměník bude v rámci zkušebního provozu instalován a otestován na vybraném plynovém kotli.
Start year
2023
End year
2025
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
THÉTA (2018-2031)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back

Selection of past projects

Title
Inovativní výměník pro plynové kotle
Code
TK05020049
Summary
Cílem projektu je navrhnout, vyrobit a odzkoušet novou a inovativní technologii výměníku tepla spaliny-vzduch pro snížení teploty spalin na výstupu z plynových kotlů o výkonu 0,5 až 5 MWt. Předkládaný projekt nabízí řešení, které by umožnilo zvýšit účinnost stávajících kotlů o 1,5 - 2 %, snížit spotřebu plynu a vypouštěné emise. V rámci projektu bude vyvinut a vyroben výměník, který bude ověřen matematickým modelem a na základě tohoto modelu optimalizován. Výměník bude podroben tepelným výpočtům a posouzen z hlediska ekonomické výhodnosti jak po stránce materiálové, tak i po stránce výrobní. Optimalizovaný výměník bude v rámci zkušebního provozu instalován a otestován na vybraném plynovém kotli.
Start year
2023
End year
2025
Provider
Technologická agentura
Category
Obecná forma
Type
THÉTA (2018-2031)
Solver
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back