Skip to main content
Skip header

A complete list of all student theses since 1985 is available on:

http://robot2.vsb.cz/theses/

2023/2024

Title Name of student Supervisor Type
Detekce osob na dopravním prostředku pomocí YOLO algoritmu
(Person Detection on the Vehicle Using the YOLO Algorithm)
Ondřej Binar Ing. Tomáš Spurný Bachelors
Digitalizace robotizovaného výukového pracoviště SMC
(Digitalization of the SMC Robotic Educational Workplace)
Ondřej Polách Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh efektoru pro robot K3P4
(Design of effector for K3P4 robot)
Martin Ducháč Ing. Adam Boleslavský Bachelors
Konstrukční návrh zařízení pro kontrolu rozměrů hřídelí
(Structural Design of Equipment for Checking the Dimensions of Shafts)
Bc. Martin Janoušek doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Konstrukční řešení měřícího zařízení pro měření síly a zdvihu elektromechanických spínacích prvků
(Design of a Measuring Device for Measuring the Force and Stroke of Electromechanical Switching Elements)
Dan Jalůvka Ing. Jan Maslowski Bachelors
Modul pro odběr vzorku na robot K3P4
(Sampling module for K3P4 robot)
Robin Slouka Ing. Adam Boleslavský Bachelors
Návrh CNC frézky
(The Design of the CNC Milling Machine)
Ondřej Šimek doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh efektoru k manipulaci figurek deskových her
(Effector Design for Manipulating of Board Game Pieces)
Lukáš Stříbný Ing. Jakub Chlebek Bachelors
Návrh lanového mechanismu pro použití v continuum robotice
(Design of a Cable Mechanism for Application in Continuum Robotics)
Bc. Václav Kubiczek Ing. Jiří Suder, Ph.D. Bachelors
Návrh subsystému komunikačního rozhraní pro robot K3P4
(Design of the Communication Interface Subsystem for the K3P4 Robot)
Bc. Ondřej Salvet Ing. Jan Bém Bachelors
Návrh svislé rotace pro robot K3P4
(Design of Vertical Rotation for K3P4 Robot)
Jan Turoň Ing. Jan Bém Bachelors
Návrh teleoperačního ovladače pro rameno s pěti stupni volnosti pro robot K3P4
(Design of a Teleoperation Arm Controller with Five Degrees of Freedom for the K3P4 Robot)
Patrik Prucek Ing. Rostislav Wierbica Bachelors
Návrh výukového aplikace pro bin-picking
(Design of a Tutorial Application for Bin-picking)
Šimon Nieslanik prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Bachelors
Návrhy efektorů výukového pracoviště s kolaborativním robotem UR3
(Designs of Effectors of a Teaching Workplace with a Collaborative Robot UR3)
Michal Píšala Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Simulace tiskové hlavy s měnitelným průměrem
(Variable Diameter Print Head Simulation)
Matěj Vrobel Ing. Petr Oščádal, Ph.D. Bachelors
Analýza stability čtyřkolových podvozků pro pohyb v lehkém terénu
(Stability Analysis of Four-wheel Chassis for Movement in Light Terrain)
Bc. Libor Neuwirth doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Masters
Digitalizace výukové mechatronické linky FESTO
(Digitization of the FESTO Mechatronic Educational Line)
Bc. Tereza Vaculíková Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Digitální dvojče malého smykového nakladače
(The Digital Twin of the Small Skid Steer Loader)
Bc. Tomáš Vyroubal prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters
Kolaborativní pracoviště pro výuku založené na ROS2 pro Windows
(Collaborative Educational Workstation Based on ROS2 for Windows)
Bc. Pavel Škoda doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh automatizovaného zásobníku trubek
(Structural Design of the Automated Tube Stacker)
Bc. Radim Kroček doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh zařízení pro otáčení europalet kolem vertikální osy
(Structural Design of The Equipment for Turning Euro Pallets around A Vertical Axis)
Bc. Jan Filip doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh zásobníku europalet
(Structural Design of the Euro Pallet Stack)
Bc. Aleš Franc doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Mobilní robot pro inspekci automobilových podvozků
(A Mobile Robot for a Car Chassis Inspection)
Bc. Daniel Hartmann Ing. Dominik Heczko, Ph.D. Masters
Navigační subsystém mobilního robotu K3P4
(Navigation Subsystem of the K3P4 Mobile Robot)
Bc. Tomáš Drastik Ing. Petr Oščádal, Ph.D. Masters
Návrh modulu polohovacího mechanismu pro fotovoltaické panely
(Design of a Positioning Mechanism Module for Photovoltaic Panels)
Bc. Vojtěch Skalka Ing. Ján Babjak, Ph.D. Masters
Návrh polohovadla pro svařovací pracoviště – Valk Welding
(Design of the Positioner for the Welding Workplace - Valk Welding)
Bc. Daniel Kovářík doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh výukového pracoviště s kolaborativním robotem
(Design of an Educational Workplace with a Collaborative Robot)
Bc. Radim Vybíral Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Návrh výukového pracoviště s průmyslovým robotem
(Design of an Educational Workplace with an Industrial Robot)
Bc. Martin Petřík Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Robotizace utěsňování karoserie vozu
(Robotization of Car Body Sealing)
Bc. Jan Palovský Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Simulace paletizačního pracoviště
(Simulation of a Palletizing Workstation)
Bc. Eva Gálová Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Masters
Studie proveditelnosti výroby nového dílu na stávající výrobní lince.
(Feasibility Study for the Production of a New Product on an Existing Production Line.)
Bc. Eva Dobrovská Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Masters

2022/2023

Title Name of student Supervisor Type
3D model Centra robotiky
(3D model of the Robotics Centre)
Bc. Vojtěch Havlát Ing. Jan Bém Bachelors
Analýza současného stavu dostupných pohonných jednotek s možným využitím pro modulární systémy
(Analysis of the Current State of Available Actuators with Possible Use for Modular Systems)
Martin Musálek Ing. Jakub Mlotek, Ph.D. Bachelors
Koncepční návrh automatického podavače krmiva
(Conceptual Design of Automatic Feeder )
Bc. Michal Oščádal Ing. Jakub Mlotek, Ph.D. Bachelors
Koncepční návrh automatizace pracoviště pájení
(Conceptual Design of Brazing Workplace Automation)
Bc. Adam Říha Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Konstrukce dvouosého orientačního ústrojí pro manipulátor robotu K3P4
(Mechanical Design of Two-Axis Orientation Mechanism for K3P4 Robot Manipulator)
Bc. Dominik Lanča Ing. Jan Maslowski Bachelors
Konstrukční návrh polohovadla pro skenování objektů
(Design of a Positioner for Scanning Objects)
Bc. Otto Pomp Ing. Dominik Heczko, Ph.D. Bachelors
Modul pro umisťování sond pro mobilní robot K3P4
(Probe Placement Module for the K3P4 Mobile Robot)
Bc. Tomáš Mokrý Ing. Tomáš Poštulka Bachelors
Možnosti automatizace kontroly tvaru čela statorového svazku elektromotoru
(Possibilities of Automating the Process of Shape Inspection of a Stator Face of an Electric Motor)
Bc. Tomáš Křehlík Ing. Daniel Huczala, Ph.D. Bachelors
Návrh efektoru pro úlohu kreslení robotem
(Effector Design for Robot Drawing Task )
Bc. Matyáš Machalla Ing. Jakub Chlebek Bachelors
Simulace mobilního robotu sledujícího trajektorii s překážkami
(Simulation of a Mobile Robot Following a Trajectory with Obstacles)
Bc. Jindřich Třaskoš Ing. Petr Oščádal, Ph.D. Bachelors
Simulace mobilního robotu v bludišti
(Simulation of a Mobile Robot in a Maze)
Bc. Radomír Nový Ing. Petr Oščádal, Ph.D. Bachelors
Simulační model demonstrační úlohy pro OpenManipulator
(Simulation Model of the Demonstration Task for OpenManipulator)
Bc. Dominik Bobek Ing. Ondřej Moša Bachelors
Úprava robotického ramene pro servisní robot
(Robotic Arm Modification for a Service Robot)
Bc. Kryštof Začal Ing. Tomáš Spurný Bachelors
Zařízení pro ruční vedení robotů
(Tools for Hand Guidance of Robots)
Bc. David Kolář Ing. Rostislav Wierbica Bachelors
Konstrukční návrh nadstavby mobilního servisního robotu pro dezinfekci ve společných prostorách VŠB-TU Ostrava
(Mechanical Design of a Superstructure of a Mobile Service Robot for Disinfection in The Common Areas of VŠB-TU Ostrava)
Ing. Michal Jarka doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh nástavby mobilní robotické platformy pro manipulaci a přepravu euroboxů
(Structural Design of The Superstructure of A Mobile Robotic Platform for Handling and Transporting Euroboxes)
Bc. Jakub Častulík doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení řetězového dopravníku s možností bočního posuvu europalet
(Structural Design of A Chain Conveyor with The Possibility of Lateral Displacement of Euro Pallets)
Ing. Jan Pavčo doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh automatizace pracoviště lepení hřídelových kroužků
(Automation of the Shaft Ring Gluing Workplace)
Bc. Matyáš Hodura Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Návrh subsystému mobilního servisního robotu pro manipulaci s knihami v knihovnách
(Design of a Subsystem of a Mobile Service Robot for Handling Books in Libraries)
Bc. Václav Kožušník doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Software pro teleoperační kontrolér
(Teleoperation Controller Software)
Bc. Sebastian Matůš Ing. Robert Pastor, Ph.D. Masters
Studie proveditelnosti automatizace lepení permanentních magnetů na rotorové pakety
(Feasibility Study of Automated Bonding of Permanent Magnets to a Rotor Packets.)
Bc. Čeněk Slezák Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Masters
Automatizovaný návrh robotických ramen
(Automated design of robotic arms)
Ing. Zdeněk Zeman, Ph.D. doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Doctoral
Monitorování sdíleného pracovního prostoru mezi člověkem a cobotem
(Monitoring of shared workspace between human-cobot)
Ing. Petr Oščádal, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Doctoral
Tvarově měnitelné segmenty nosných prvků robotických systémů
(Shape-changing segments of load-bearing elements of robotic systems)
Ing. Jakub Mlotek, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Doctoral

2021/2022

Title Name of student Supervisor Type
Analýza prostředků zamezujících kolizím robotů s člověkem
(Analysis of Means to Prevent Collisions of Robots with Humans)
Bc. Jan Palovský Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Analýza současného stavu mobilních servisních robotů založených na řídícím systému NVIDIA Jetson
(State of the Art Analysis of Mobile Service Robots Based on NVIDIA Jetson Platform)
Bc. Radim Vybíral Ing. Petr Oščádal, Ph.D. Bachelors
Automatizované pracoviště pro demonstrační účely
(Automated Workplace for Demonstration Purposes)
Bc. Tomáš Drastik Ing. Petr Oščádal, Ph.D. Bachelors
Digitální dvojče kolového servisního robotu
(Digital Twin of a Wheeled Service Robot)
Bc. David Benek prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Bachelors
Digitální dvojče robotického manipulátoru
(Digital Twin of a Robotic Manipulator)
Bc. Lenka Hájková prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Bachelors
Efektor s posuvnými úchopnými prvky
(Effector with Sliding Gripping Elements)
Bc. Aleš Franc doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Inovace mobilního servisního robotu BigFoot
(Inovation of the Mobile Service Robot BigFoot)
Bc. Daniel Hartmann Ing. Petr Oščádal, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh efektoru pro manipulaci s KLT boxy
(Design of an Effector for Handling KLT Boxes)
David Martynek Ing. Zdeněk Zeman, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh spojovacích částí robotů s obecnou kinematickou strukturou
(The Design of Links for Robots with an Arbitrary Kinematic Structure)
Bc. Tomáš Vyroubal Ing. Daniel Huczala, Ph.D. Bachelors
Lokomoční subsystém soutěžního roveru
(Locomotion Subsystem of the Competition Rover)
Bc. Radek Sukeník Ing. Jan Bém Bachelors
Mobilní laboratoř pro robot K3P4
(Mobile Laboratory for Robot K3P4)
Bc. Petr Sehnálek Ing. Adam Boleslavský Bachelors
Mobilní roboty pro logistiku
(Mobile Robots for Logistics)
Bc. Libor Neuwirth Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Návrh automatického testovacího systému
(Design of an Automatic Test System)
Lukáš Stypa Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Návrh přísavkových efektorů s využitím výukové sady Schmalz
(Design of Suction Cup Effectors Using a Schmalz Vacuum Training Set)
Bc. Daniel Kostka Ing. Jakub Mlotek, Ph.D. Bachelors
Průzkumný modul mobilního robotu
(Exploratory Module of a Mobile Robot)
Bc. Jan Szturc Ing. Tomáš Spurný Bachelors
Rešerše technických prostředků pro zabezpečení RTP
(Overview of Technical Means for ensuring safety of Robotized Workplaces)
Bc. Martin Petřík Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bachelors
Softwarové aplikace pro řízení a správu mobilních robotů pro logistiku
(Software Applications for Control and Management of Mobile Robots for Logistics)
Bc. Vojtěch Skalka Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Výměnný systém efektorů pro pracoviště s roboty ABB IRB 1200
(Effector Exchange System for the Workpalce with ABB IRB 1200 Robots)
Bc. Radim Kroček Ing. Jakub Mlotek, Ph.D. Bachelors
Aplikace pro řízení modulárního robotu se sériovou kinematickou strukturou
(Applicatoin for Control of Modular Robot with Serial Kinematic Structure)
Ing. Ondřej Moša prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters
Automatizace montážního procesu
(Assembly Process Automation)
Ing. Jan Kelar Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Masters
Automatizace procesu manipulace s díly v lakovně
(Automation of Parts Handling Process in the Paint Shop)
Bc. David Smékal Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh zařízení pro automatické odvíjení a rovnání drátu
(Mechanical Design of Equipment for Automatic Unwinding and Straightening of Wire)
Bc. Michał Staszowski Ing. Jiří Suder, Ph.D. Masters
Manipulační modul pro mobilní robot K3P4
(Manipulation Module for the K3P4 Mobile Robot)
Ing. Tomáš Poštulka Ing. Robert Pastor, Ph.D. Masters
Návrh a realizace kolaborativního robotizovaného pracoviště s robotem YuMi
(Design and Realization of a Collaborative Robotic Workplace with the Robot YuMi)
Bc. Karel Gattnar doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Masters
Návrh robotického ramene pro kamerovou inspekci pracoviště
(Manipulator for a Workplace Camera Inspection)
Bc. Michal Zajíc doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Masters
Nestandardní využití kolaborativních robotů
(Non-Standard Use of Collaborative Robots )
Ing. Jakub Chlebek Ing. Petr Oščádal, Ph.D. Masters
Plánování trajektorie ramene na základě vizuální detekce
(Arm Trajectory Planning Based on Visual Detection)
Ing. Jan Maslowski Ing. Robert Pastor, Ph.D. Masters
Podpora simulací při návrhu robotizovaného pracoviště
(Simulations as a Support Tool in the Design of Robotic Workplaces)
Ing. Radim Bednárik Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Realizace demonstračních úloh na pracovišti s delta robotem.
(Realization of Demonstration Tasks at the Workstation With Delta Robot.)
Bc. Martin Kantor Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Masters
Realizace demonstračních úloh na pracovišti s kooperativním robotem YuMi
(Realization of Demonstration Tasks at the Workstation With the YuMi Cooperative Robot.)
Bc. Jiří Klus Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Masters
Skenování velkých objektů pomocí automatizovaného systému
(Scanning Large Objects Using an Automated System)
Ing. Vojtěch Hanke doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. Masters
Syntéza kinematické struktury robotických manipulátorů
(The Synthesis of Kinematic Structure of Robotic Manipulators)
Ing. Daniel Huczala, Ph.D. doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. Doctoral
Zvyšování přesnosti manipulátorů
(Manipulator accuracy improvement)
Ing. Michal Vocetka, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Doctoral
Zvyšování přesnosti pozice a orientace objektů při jejich umisťování manipulátorem
(Increasing the accuracy of position and orientation of the objects placed by the manipulator)
Ing. Dominik Heczko, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Doctoral

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Analýza současného stavu mobilních servisních robotů založených na platformě Arduino
(Analysis of The Current State of Mobile Service Robots Based on The Arduino Platform)
Bc. Sebastian Matůš doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Demonstrační úloha s robotem UR3
(Demonstration Task with the UR3 Robot)
Bc. Pavel Škoda doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bachelors
Knihovna 3D modelů pneumatických komponent pro simulační modely a návrh přísavkového efektoru
(Library of Pneumatic Components 3D Models for Simulation Models and Design of a Suction Cup Effector)
Bc. Jakub Stonawski Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh dvouosého kamerového polohovadla
(Design of a Two-axis Camera Positioner)
Ing. Jan Pavčo Ing. Jakub Mlotek, Ph.D. Bachelors
Návrh bezpečného uchopovacího efektoru pro pracoviště se spolupracujícím robotem
(Design of Safe Gripper for the Human-Robot Cooperation Workplace)
Bc. Daniel Kovářík doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bachelors
Návrh zařízení pro laserové gravírování
(Proposal of Equipment for Laser Engraving)
Bc. Čeněk Slezák Ing. Jiří Suder, Ph.D. Bachelors
Současný stav servisní robotiky pro logistická centra
(Current State of Service Robotics for Logistics Centers)
Bc. Jakub Častulík Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Válečkový dopravník pro dopravu delších tyčí kruhového průřezu
(Roller Conveyor for Conveying of Longer Rods of Circular Cross Section)
Bc. Vojtěch Bartl Ing. Zdeněk Zeman, Ph.D. Bachelors
Využití zpracování mozkových signálů v robotice
(Application of Brain Signal Processing in Robotics)
Ing. Kateřina Pekařová Ing. Daniel Huczala, Ph.D. Bachelors
Automatizovaná rekonfigurace 3D modelu robotizovaného pracoviště
(Automated Reconfiguration of a 3D Model of a Robotic Workplace)
Ing. Adam Boleslavský doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Demonstrační pracoviště s robotem IRB 1660
(Demonstration Workplace with the Robot IRB 1660 )
Ing. Marek Mihálik Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Masters
Demonstrační úlohy spolupráce dvou robotů IRB 1200
(Demonstration Tasks of Cooperation of Two IRB 1200 Robots)
Ing. Jakub Krejčí Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Konstrukční návrhy efektorů průmyslových robotů
(The Mechanical Design of End Effectors of Industrial Robots)
Bc. Jan Vicherek Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Návrh a realizace demonstrační úlohy obrábění robotem
(Proposal and Implementation of a Demonstration Task of a Robot Machining)
Ing. Rostislav Wierbica Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Masters
Návrh automatického podavače filamentu
(Design of Automatic Filament Feeder)
Bc. Marek Ročňák Ing. Jiří Suder, Ph.D. Masters
Návrh automatizovaného podávání polotovarů do pracoviště
(Design of Automated Feeding of Semi-finished Products to the Workplace)
Ing. Josef Rozsypal Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Návrh podvozku roveru pro soutěž URC
(Design of Rover Chassis for the URC Competition)
Ing. Jan Bém doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Masters
Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování lodních skladových kontejnerů
(Design of a Robotic Workplace for Welding of Shipping Storage Containers)
Bc. Tomasz Kowalczyk doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh zásobníku pro odběr sypkých vzorků s automatickým měřením vybraných parametrů
(The Design of a Container for Loose Sample Collection with Automatic Measurement of Selected Parameters)
Sandesh Athreya Mullur Srikantamurthy Ing. Robert Pastor, Ph.D. Masters
Ovládací a navigační subsystém mobilního robotu
(Control and Navigation Subsystem of a Mobile Robot)
Ing. Tomáš Spurný Ing. Robert Pastor, Ph.D. Masters
Robotizovaný systém pro vykládku lodních kontejnerů
(Robotic System for Unloading Shipping Containers)
Ing. Luboš Varecha prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters
Systém automatického odebírání výtisků z 3D tiskárny
(System for Automatic Removal of Prints from a 3D Printer)
Ing. Adam Stehlík Ing. Jiří Suder, Ph.D. Masters
Virtuální dvojče servisního robotického systému
(Virtual Twin of a Service Robotic System)
Bc. Tereza Kanisová prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters
Aplikování strojového učení při návrhu kinematických struktur robotů
(Machine learning applications in robot kinematics design)
Ing. Robert Pastor, Ph.D. prof. Dr. Ing. Petr Novák Doctoral
Plánování pohybu manipulátoru v dynamickém prostředí při využití informací z RGB-D senzoru
(Motion planning for manipulator in dynamic environment using RGB-D sensor)
Ing. Stefan Grushko, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Doctoral
Využití 3D tisku v konstrukci robotů
(The use of 3D printing in the design of robots)
Ing. Jiří Suder, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Doctoral

2019/2020

Title Name of student Supervisor Type
Čelisťové efektory pro manipulaci s materiálem
(Jaw Effectors for Material Handling)
Bc. Václav Kožušník doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Elektronika a řídicí program modulu pro odběr vzorků půdy
(Electronics and Control Program for a Soil Sampling Module)
Bc. Petr Rais Ing. Robert Pastor, Ph.D. Bachelors
Knihovna pohonů Dynamixel a jejich příslušenství pro CAD a simulační systémy
(Library of Dynamixel Drive Unites and their Accessories for CAD and Simulation Systems)
Ing. Ondřej Moša Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh výukového pracoviště s dvojicí robotů Mitsubishi
(Design of the Educational Robotic Cell with a Pair of Mitsubishi Industrial Robots)
Bc. Jiří Klus Ing. Jakub Mlotek, Ph.D. Bachelors
Konstrukční úprava prvního kloubu manipulátoru robotu K3P4
(Mechanical Redesign of the K3P4 Robot's First Joint)
Ing. Jan Maslowski Ing. Dominik Heczko, Ph.D. Bachelors
Mobilní robotika v bezpečnostních složkách
(Mobile Robotics in Security Forces)
Ing. Michal Jarka Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Návrh demonstračních úloh s robotem UR3
(Proposal of Demonstration Tasks with the Robot UR3)
Ing. Jakub Chlebek doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bachelors
Návrh otočného stolu pro 3D skenování
(Proposal of the Rotary Table for 3D Scanning)
Bc. Martin Kantor Ing. Jiří Suder, Ph.D. Bachelors
Pneumatické pohonné jednotky pro robotiku
(Pneumatic Power Units for Robotics)
Bc. Tereza Vaculíková doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
SW nástroje pro tvorbu komplexních simulačních modelů robotizovaných pracovišť a jejich základní charakteristiky
(SW Tools for Creation of Complex Simulation Models of Robotic Workstations and their Basic Characteristics)
Ing. Radim Bednárik Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Tvorba kovových konstrukcí využitím modulu Framework v Creo Parametric
(Creating metal structures using the Creo Parametric Framework)
Ing. Vojtěch Hanke Ing. Zdeněk Zeman, Ph.D. Bachelors
Válečkové dopravníky pro robotizovaná pracoviště
(Roller Conveyors for Robotized Workplaces)
Bc. Michal Zajíc doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Víceúčelový stůl pro robot UR3
(Multipurpose table for the UR3 robot)
Bc. Jan Filip doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bachelors
Zabezpečovací systémy pro robotizovaná pracoviště
(Safety Systems for Robitized Workplaces)
Ing. Jan Kelar prof. Dr. Ing. Petr Novák Bachelors
Zařízení pro uchování vzorků půdy pro robot K3P4
(Soil sample storage device for the robot K3P4)
Ing. Tomáš Poštulka Ing. Robert Pastor, Ph.D. Bachelors
Analýza a úprava stanice pro lepení a klipsování dílů
(Analysis and Modification of the Glue Application and Clipping Station)
Bc. Milan Macek doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Masters
Knihovna modelů běžných prvků robotizovaných pracovišť
(The Model Library of the Common Elements in the Robotized Workplaces)
Bc. Jiří Vojtíšek Ing. Daniel Huczala, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh vozíku do vnitřního i venkovního prostředí
(Design of The Carriage for Indoor and Outdoor Environment)
Bc. Radim Stanek Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Modernizace zvedáku pro manipulaci s pacienty v balneo provozu v lázních Darkov
(Modernization of the Lift for Patients Handling in the Balneo Units in the Darkov Spa)
Ing. Dominik Hrbáč doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh efektoru pro rameno mobilního robotu Hercules
(Design of End Effector for Hercules Mobile Robot Manipulator)
Ahmet Emre Ergin Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Masters
Robotizované pracoviště pro umělecké řezbářství
(A Robotic Cell for Artistic Carving )
Ing. Michal Mitáček, Ph.D., MBA Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Využití virtuální reality při návrhu a provozu robotizovaných pracovišť
(Virtual Reality as the Supporting Tool for Designing and Operating of Robotic Workstations)
Bc. Václav Sýkora Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Zařízení pro ovíjení palet
(Equipment for Wrapping Pallets)
Bc. Lukáš Hoza doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Detailní rozpracování modulu balící linky – Akumulační dopravník objektů
(Detailed Development of the Packing Line Module – Objects Accumulation Conveyor )
Bc. Marek Ročňák Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Bachelors
Detailní rozpracování modulu balící linky – Efektor pro sady manipulovaných objektů
(Detailed Development of the Packing Line Module - Effector for Manipulation with Sets of Objects)
Bc. Michal Konečný Ing. Lukáš Podešva Bachelors
Detailní rozpracování modulu balící linky – Paletizační portálový manipulátor
(Detailed Development of the Packing Line Module - Palletisation Portal Manipulator)
Ing. Jakub Krejčí Ing. Lukáš Podešva Bachelors
Dokovací stanice pro robot ABB IRB 14000 – YuMi
(Docking Station of the Robot ABB IRB 14000 - YuMi)
Ing. Marek Mihálik doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. Bachelors
Konstrukce efektoru pro manipulaci s křehkými předměty
(Design of an Effector for Manipulating whit Fragile Objects)
Ing. Rostislav Wierbica doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh efektorů pro laboratorní úlohy na robotech ABB
(Design of Effectors for Laboratory Tasks on ABB Robots )
Ing. Adam Boleslavský doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh pásového dopravníku pro přepravu olejových pump
(Construction Design of Belt Conveyor for the Transport of Oil Pumps)
Ing. Luboš Varecha doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh ručního teleskopického podavače
(Design of a Manual Telescopic Grabber)
Bc. Tereza Kanisová Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Návrh efektoru pro paletizaci kartonových krabic
(Design of End Effector for Cardboard Box Palletizing)
Bc. Tomasz Kowalczyk Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Bachelors
Návrh efektoru robotu s proměnnou šířkou úchopu a velkou silou
(Design of a Robot Effector with Variable Grip Width and Great Force)
Ing. Tomáš Spurný doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Návrh pohonné jednotky ručního transportního vozíku
(Design of the Drive Unit for Hand Trolley)
Bc. Libor Pavlík doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bachelors
Podavač plněných profilů
(Feeder of Filled Profiles)
Ing. Tomáš Sirník Ing. Petr Široký Bachelors
Rozšíření 3D tiskárny REBEL II o možnost frézování plošných spojů
(Expansion of the 3D Printer REBEL II on the Possibility of PCB Milling)
Bc. David Smékal doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Soft robotika a její aplikace
(Soft Robotics and its Applications)
Ing. Adam Stehlík prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Bachelors
Systém pro ukládání vzorků půdy
(Soil Sample Storage System)
Ing. Jan Bém Ing. Robert Pastor, Ph.D. Bachelors
Bezpečnost při návrhu automatizovaných systémů
(Safety in the Design of Automated Systems)
Bc. Jan Dziak Ing. Ján Babjak, Ph.D. Masters
Efektory pro kolaborativní robotizovaná pracoviště
(End Effectors for Collaborative Robotic Workplaces)
Ing. Lukáš Káňa Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Konstrukční a cenová optimalizace sklopného mechanismu ručních madel porodní postele AVE2
(Design and Cost Optimalization of Hand Holder Reclining Mechanism on Birthing Bed AVE2)
Ing. Marek Fuciman doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh čtyřkolového mobilního robotu určeného pro pohyb ve členitém terénu
(Construction Design of The Four-Wheeled Mobile Robot Designed for Moving in Indented Terrain)
Ing. Jiří Skalický doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh kola s aktivním zatáčením
(Mechanical Design of a Wheel with Active Steering)
Ing. Zdeněk Zeman, Ph.D. Ing. Robert Pastor, Ph.D. Masters
Pick-and-place aplikace pro neorientované objekty
(Pick-and-Place Application for Non-oriented Objects)
Bc. Daniel Vrbka prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters
Rozšíření funkcionalit mobilního robotu Viper
(Functionalities Enhancement of the Mobile Robot Viper)
Ing. Jakub Mlotek, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Senzorický a navigační subsystém pro mobilní robot
(Sensor and Navigation Subsystem for Mobile Robot)
Ing. Petr Oščádal, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters
Tvorba digitálního dvojčete robotické buňky v simulačním prostředí Tecnomatix
(Creation of a Digital Twin of a Robotic Cell in Simulation Tool Tecnomatix)
Bc. Ing. Martina Večeřová Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Vytvoření robotizovaného pracoviště v simulačním prostředí RobotExpert
(Design of the Robotized Workcell Using the Simulation Software RobotExpert)
Ing. Tomáš Krejčí doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. Masters
Roboty přímo spolupracující s člověkem
(Direct cooperation of Robots with Humans)
doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. prof. Dr. Ing. Petr Novák Doctoral

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
3D model polohovacího systému pro řezání vodním paprskem
(3D Model of the Positioning System for Water Jet Cutting)
Bc. Lukáš Hoza Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh válečkového dopravníku s proměnnou délkou
(Construction Design of Roller Conveyor with Variable Length)
Bc. Jiří Vojtíšek Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Konstrukční úprava kloubu manipulační nástavby vozidla TAROS
(Constructional Adjustment of The Joint of Manipulation Superstructure of The Vehicle TAROS)
Bc. Michał Staszowski doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh dopravního systému mezioperační přepravy
(Design of Transport System for Intermediate Operation Transport)
Bc. Jiří Bělík Ing. Jan Lipina, Ph.D. Bachelors
Řízení motor driveru z Netduina
(Motordriver Controlling from Netduino)
Ing. Michal Ruttkay Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bachelors
Využití UAV pro zemědělství a lesní hospodářství
(UAV Utilisation in Agriculture and Forestry)
Bc. Lubomír Vaňura prof. Dr. Ing. Petr Novák Bachelors
Dopravní systém pro balení hotových výrobků v kartonových obalech
(Transport System for Packaging of Finished Products in Cardboard Packages)
Bc. David Juřica doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Konstrukce exoskeletonu pro rehabilitaci horních končetin
(Construction of Exoskeleton for Upper Limb Rehabilitation)
Bc. Radim Strejček Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukce stroje pro montáž plováků
(Construction of a Machine for Floats Assembling )
Bc. Viktor Němec doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh efektoru pro manipulaci s kartónovými krabicemi
(Engineering Design of the Effector for Handling Cardboard Boxes)
Bc. Tereza Fabrigerová doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh schodolezu s pohybem po rovných i točitých schodech
(Construction Design of a Stairclimber with Movement on Straight and Spiral Stairs)
Ing. Tomáš Vlček Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukční návrh všesměrového kola pro velká zatížení
(Construction Design of Omnidirectional Wheel for Heavy Loads)
Bc. David Grigarčík Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukční návrh zařízení pro automatické krimpování, testování a balení hadic
(Engineering Design of the Equipment for Automatic Crimping, Testing and Packaging of Hoses)
Bc. Vít Fichna doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení mechanismu pro nastavení polohy senzorické hlavy mobilního robotu
(Design of a Mechanism for Positioning the Sensory Head of a Mobile Robot)
Ing. Lukáš Podešva prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Laboratorní pracoviště s robotem ABB IRB 1400
(Laboratory Workplace with Robot ABB IRB 1400)
Bc. Stanislav Herudek doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Návrh levného manipulátoru pro mobilní robot
(The Mechanical Design of a Low-cost Mobile Robot Manipulator)
Ing. Dominik Heczko, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters
Robotizace manuálních operací procesu diagnostiky statorových svazků elektromotorů
(Robotizing the Manual Procedures of Electromotors' Stators Diagnostics)
Ing. Daniel Huczala, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Robotizované pracoviště kontroly slévárenských forem
(Robotized Workplace for the Check of Foundry Molds)
Ing. Radek Müller Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Výukové pracoviště s průmyslovým robotem ABB IRB 140
(The Educational Robotic Cell with the ABB IRB 140 Industrial Robot)
Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Zdrojový subsystém pro mobilní robotiku
(Power Subsystem for Mobile Robotics)
Ing. Jan Jochec Ing. Ján Babjak, Ph.D. Masters
Ekonomicky dostupný aktivní exoskeleton pro dolní končetiny pro paraplegiky
(Affordable Active Lower Limbs Exoskeleton for People with Paraplegia)
Ing. Michal Gloger prof. Dr. Ing. Petr Novák Doctoral

2016/2017

Title Name of student Supervisor Type
Analýza svařovacích buněk a návrh robotického pracoviště pro svařování sedadla autobusu
(Analysis of Welding Cells and Design of Robotic Workplace for Welding of Bus Seat)
Bc. Vít Kaštovský Ing. Jakub Melčák Bachelors
Experimentální portálový manipulátor
(Experimental Portal Robot)
Bc. Daniel Vrbka prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Bachelors
Konstrukční řešení lineárního pojezdu průmyslového robotu IRB 140
(Design of the Industrial Robot IRB 140 Linear Unit)
Ing. Dominik Hrbáč prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bachelors
Konstrukční řešení mechanismu pro nastavení polohy sedáku u invalidního vozíku
(Design of the Mechanism for Adjusting of the Seat Position on Wheelchair)
Ing. Jiří Skalický prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bachelors
Konstrukční řešení odpruženého závěsu kola mobilních robotů
(Design of the Mobile Robots Wheel Suspension)
Ing. Marek Fuciman prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bachelors
Konstrukční řešení otočného stolu s válečky
(The Structural Design of the Rotary Table With Rollers)
Bc. Karel Gattnar Ing. Petr Široký Bachelors
Konstrukční řešení přesuvny palet
(The Structural Design of the Traverser Pallets)
Bc. Ing. Martina Večeřová Ing. Petr Široký Bachelors
Lineární výsuv podpěry nohy s mechanickým zajišťováním
(Linear Extension of a Leg Support with Mechanical Locking)
Ing. Lukáš Káňa doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Návrh mechanické části robotu pro soutěž MINI SUMO
(Proposal of the Mechanical Part of the Robot for a Competition Minisumo)
Ing. Tomáš Krejčí doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh řešení mezioperační dopravy ve výrobní firmě s využitím AGV
(Project of a Process Transport System with AGV in the Production Company)
Ing. Vít Adamík Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického efektoru pro utahování na pracovišti se spolupracujícím robotem
(Design of the Robotic End-effector for Tightening Used in the Workplace with Collaborative Robot)
Ing. Petr Oščádal, Ph.D. doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Bachelors
Revize a doplnění dokumentace k MR Ares
(Revision and Supplement of MR Ares Documentation)
Ing. Zdeněk Zeman, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Revize a doplnění dokumentace k MR Viper
(Revision and Supplement of MR Viper Documentation)
Ing. Jakub Mlotek, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Segment válečkového gravitačního dopravníku s nastavitelným sklonem
(Segment of a Gravity Roller Conveyor with Adjustable Slope)
Bc. Jan Dziak doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Šnekový dopravník
(Screw Conveyor)
Bc. Jiří Hladný doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Technické řešení experimentálního manipulátoru BURANOS 2
(Technical Solution of the Experimental Manipulator BURANOS 2)
Bc. Vojtěch Bančík Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Technické řešení horizontálních ramen SCARA robotu RTX
(Technical Solution of Horizontal Arms of the RTX SCARA Robot)
Bc. Václav Sýkora Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Automatická balicí a paletizační linka přístrojů spínačů
(Automatic Packaging and Palletizing Line of Switch Devices)
Ing. David Kubovský doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Čtvernohý robot s vnitřní diagnostikou
(Quadruped Robot with Inside Diagnostics)
Ing. Robert Pastor, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters
Elektricky polohovatelné sedadlo
(Electrically Adjustable Seat)
Bc. Jaroslav Palička doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Kolaborativní robotika
(Collaborative Robotics)
Ing. Tomáš Hrachovec prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Konstrukční návrh zdvižné plošiny pro vozíčkáře
(Construction Design of the Lifting Platforms for Wheelchair Users)
Ing. Jakub Michalski Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukční řešení křesla s podporou zvedání pacienta do stojící polohy
(Design of the Chair with Sit-to-Stand Support)
Ing. Adam Tížek prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Návrh automatizace lepení anti vibračních podložek na brzdové destičky
(Proposal for Automation Sticking of the Anti-vibration Pads for the Brake Pads)
Bc. Tomáš Zezulka doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh efektoru s měřením úchopné síly
(Proposal for The Effector with Measurement of Gripping Force)
Ing. Jiří Suder, Ph.D. doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh robotizace rozebírání forem
(Robotics Solution Proposal for Mold Disassembly )
Ing. Jakub Till, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Robotizované pracoviště pro svařování pěchovacího běhounu
(Robotized Production Cell for Padfoot Drum Welding)
Bc. Jakub Kovář Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Systém automatické výměny čelistí/nástrojů pro manipulační nástavbu vozidla TAROS
(The System of Automatic Exchange of Jaws/Tools for The Manipulation Superstructure of The Vehicle TAROS)
Bc. Martin Kaszper doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Teleoperačne řízený humanoidní robot
(Teleoperated Humanoid Robot)
Ing. Stefan Grushko, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters
Výukové úlohy pro robot Mitsubishi
(Tutorials for Robot Mitsubishi)
Ing. Karel Wija prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Inovace a vývoj periferních zařízení robotů a manipulátorů pro aplikace v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatel a záchranných systémů
(Innovation and Development of the Peripheral Device for Robots and Manipulators for Applications in the Field of Safety and Protection of Residents and Rescue System)
Ing. Petr Kopec, Ph.D. prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Doctoral
Mechanické vlastnosti materiálů vyrobených technologií Rapid Prototyping
(Mechanical Properties of Materials Produced by the Rapid Prototyping Technology)
Ing. Jan Lipina, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Doctoral

2015/2016

Title Name of student Supervisor Type
Kloub pro polohování kamery
(Joint for Positioning Cameras)
Bc. Vít Fichna Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Konstrukce pneumatické upínky
(Design of Air Clamp )
Bc. David Grigarčík prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bachelors
Konstrukční řešení dvouprstého paralelního chapadla
(Design of Two-Finger Parallel Gripper)
Ing. Lukáš Podešva prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bachelors
Konstrukční úprava rámu robotu Kraken 2
(Adjustment of Mechanical Construction of the Frame of Robot Kraken 2)
Ing. Dominik Heczko, Ph.D. Ing. Petr Široký Bachelors
Manipulátor tyčí mezi krokovacími dopravníky
(Manipulator of rods between the stepper conveyors)
Bc. Jakub Zabystrzan doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Mobilní pásový dopravník
( Mobile Belt Conveyor)
Bc. David Juřica doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Návrh optimalizace elektroniky robotu ARES
(Optimizing the Electronics of ARES Robots)
Ing. Daniel Huczala, Ph.D. Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bachelors
Otočný stůl s pohonem
( Rotary Table with a Drive)
Ing. Ondřej Friedel doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Pásová jednotka mobilního robotu ARES
(Track Unit of the Mobile Robot ARES)
Ing. Tomáš Vlček Ing. Matěj Gala Bachelors
Řešení náhrady lankového systému na výložníku vykládacího a manipulačního systému
(Replacement of Steel Wire Rope System of Boom Handling System)
Ing. Radek Müller Ing. Petr Kopec, Ph.D. Bachelors
Úprava dvoučelisťového efektoru
(Modification of a Two-jaw Gripper)
Bc. Stanislav Herudek Ing. Petr Široký Bachelors
Aplikace robotického ramene 1500 Robai
(Application of the Robai 1500 Robotics Arm)
Ing. Pavel Vavřík prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Kombinovaný paletizační efektor pro robot Fanuc
(Combined Palletizing Effector for the Robot Fanuc )
Bc. Tomáš Zahradník doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh mobilního robotu pro prezentaci Katedry robotiky na středních školách
(Construction Design of Mobile Robot for Presentation to the Department of Robotics Secondary Schools)
Bc. Daniel Heczko Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Optimalizace robotického ramene s lineárními pohony
(Optimization of a Robot Arm with Linear Drives)
Bc. Tomáš Vrožina doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Senzorický modul pro modulární podvozek
(Sensor Module for a Modular Chassis)
Bc. Jan Badal prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters

2014/2015

Title Name of student Supervisor Type
Automatizovaná montáž koncovek hydraulických hadic
(Automated Assembly of Endings of Hydraulic Hoses)
Ing. David Kubovský doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Bezpilotní monitorovací robot pro identifikaci znečištění ovzduší
(Unmanned Monitoring Robot for Identification of an Air Pollution)
Bc. Jaroslav Palička Ing. Matěj Gala Bachelors
Efektor školního robotu s pohonem SMA dráty
(Robot End Effector Actuated by SMA Wires)
Bc. Radim Strejček Ing. Pavel Dolejší Bachelors
Energetické zdroje MR
(Power Sources for Mobile Robotics)
Ing. Jan Jochec Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bachelors
Integrace externích senzorů do systému Bioloid
(Integration of an External Sensors to the System Bioloid)
Ing. Stefan Grushko, Ph.D. prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Bachelors
Kamerová plošina
(Camera Platform)
Ing. Adam Tížek prof. Dr. Ing. Petr Novák Bachelors
Konstrukce dopravníku pro odsun odpadu při dělení materiálu
(Design of a Conveyor for Waste Removal during Material Cutting)
Ing. Jakub Till, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Konstrukce efektoru pro pokládání kartonových prokladů
(The Construction Design of Effector for Placing of Cardboard Leading)
Ing. Michal Vocetka, Ph.D. Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Konstrukční návrh dvoukolového mobilního robotu
(Engineering Design of Two-Wheel Mobile Robot)
Ing. Jakub Michalski doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Konstrukční řešení modulu mobilního robotu pro přepravu technologických palet
(The Mechanical Design of a Mobile Robot Module for Transportation of Technological Pallets)
Ing. Tomáš Hrachovec Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Modernizace mobilního robotu Crawler
(The Redesign of the Mobile Robot CRAWLER)
Ing. Jiří Suder, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Návrh a konstrukční řešení automatického přepínání tratí při čerpání peristaltickou pumpou
(Design of Module for Automated Switching of Pumping Lines of Specific Peristaltic pump)
Bc. Tereza Fabrigerová Ing. Michal Gloger Bachelors
Návrh efektoru pro uchopování plošných objektů manipulace
(Proposal of Effector for gripping Flat Objects of Manipulation)
Ing. Robert Pastor, Ph.D. doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Separace nežádoucích materiálů z biomasy před procesem zplyňování
(Separation of Undesirable Materials from Biomass Prior to the Gasification Process)
Bc. Jakub Kovář Ing. Petr Kopec, Ph.D. Bachelors
Vícepřísavkový efektor pro paralelní robot ABB IRB 360
(Design of Multi-vacuum Effector for parallel Robot ABB IRB 360)
Bc. Martin Kaszper Ing. Jiří Marek Bachelors
Efektory modulárního manipulátoru a jejich automatická výměna
(Grippers and Their Automatic Change System for a Modular Manipulator)
Ing. Jakub Melčák Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh jednoúčelového automatu na výrobu filtrů pro vstřikovací ventily
(Mechanical Design of a Single-Purpose Machine for Manufacturing of Filters for Injectors)
Bc. Martin Kiszka doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh kolového podvozku s využitím hydraulických pohonných jednotek
(Engineering Design of a Wheeled Chassis with the use Hydraulic Drive Units)
Bc. Petr Pobucký doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Mobilní zařízení pro vytáčení včelího medu
(Mobile Device for Honey Extracting)
Bc. Jiří Švec doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Modulární manipulátor pro mobilní robot
(Modular Manipulator for a Mobile Robot)
doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Návrh a konstrukce zařízení pro rehabilitační účely
(Design of Equipment for Rehabilitation Purposes)
Bc. Pavel Heider prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Návrh hoby CNC stroje s využitím pohonů a řízení z 3D tiskárny
(Design of a Hobby CNC Machine Using Actuators and Control System from a 3D Printer)
Bc. Robert Dvořák, DiS. doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Návrh manipulátoru pro diagnostiku a čištění výměníků tepla
(Suggestion of Manipulator for a Diagnosis and Cleaning of Heat Exchangers)
Ing. Martin Ryšavý doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování trubek klimatizačních jednotek
(Design of Robotized Workplace for Welding of Air Conditioners Pipes)
Bc. Ondřej Kubeša Ing. Jiří Marek Masters
Robot pro video detekce automobilových podvozků
(A Robot for a Video Checking of a Car Chassis)
Bc. Marek Šostok prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters

2013/2014

Title Name of student Supervisor Type
Kamerová plošina
(Camera Platform)
Bc. Jan Mejzlík prof. Dr. Ing. Petr Novák Bachelors
Konstrukce subsystému servisního robotu pro čištění střech
(Design of the Service Robot Subsystem for Cleaning of Roofs Surface)
Bc. Daniel Heczko doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Konstrukce subsystému servisního robotu pro odklízení sněhu
(Design of the Service Robot Subsystem for Removing Snow)
Bc. Vojtěch Kopťák doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh technologického efektoru pro mobilní robot ARES
(The Construction Design of Technology Effector for Mobile Robot ARES)
Bc. Tomáš Vrožina Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Konstrukční řešení modulu mobilního robotu se zdvihacím mechanismem pro přepravu transportních palet
(The Mechanical Design of a Mobile Robot Module with a Lifting Mechanism for Transportation of Pallets)
Bc. Viktor Němec Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Konstrukční řešení modulu mobilního robotu s válečkovým dopravníkem pro přepravu transportních palet
(The Mechanical Design of a Mobile Robot Module with a Roller Conveyor for Transportation of Pallets)
Bc. Jan Badal Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Návrh robotizovaného pracoviště pro etiketování a skladování lahví
(Design of the Robotized Workplace for Labelling and Storing Bottles)
Ing. Karel Wija Ing. Jiří Marek Bachelors
Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování rozměrných svařenců
(The Design of Robotized Workplace for Welding of Large Weldments)
Bc. Tomáš Zahradník Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Úprava senzorové hlavy pro mobilní robot HERCULES
(The Redesign of the Sensor Head for the Mobile Robot HERCULES)
Bc. Adam Přeček Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro automatické dávkování pelet do kotle rodinného domu
(Equipment for Automatic Dosing of Pellets into the Boiler in the Family House)
Bc. David Kawulok doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Efektor se třemi stupni volnosti
(Effector with Three Degree of Freedom)
Ing. Štěpán Labounek prof. Ing. Zdenko Bobovský, PhD. Masters
Konstrukční návrh paletového výměníku
(Engineering Design of Exchanger of Pallets)
Ing. Jonáš Buchta doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení a realizace podvozku se všesměrovými koly
(The Mechanical Design and Realization of a Chassis with Omnidirectional Wheels)
Ing. Matěj Gala Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení segmentového kola pro pohyb po schodech
(The Mechanical Design of a Segmented Wheel for Stairs Climbing)
Ing. Jan Hajný Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Návrh inspekčního robotu pro kanalizace
(Design of Inspection Robot for Sewerage)
Ing. Petr Široký Ing. Jiří Marek Masters
Návrh pracoviště pro testování cyklického otevírání dveří
(Workplace Design for Cyclic Testing of Door Opening)
Ing. Petr Mayer doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Servisní průzkumný robot obojživelník
(Service Exploration Robot Amphibian)
Ing. Tomáš Janík doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Výukové pracoviště s průmyslovým robotem IRB140
(Educational Workplace with IRB140 Industrial Robot)
Ing. Ondřej Seidler prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Výukové pracoviště s průmyslovým robotem IRB360
(Educational Workplace with IRB360 Industrial Robot)
Ing. Tomáš Červenka prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Senzorický subsystém robotu
(Robot Sensor System)
Ing. Petr Olivka, Ph.D. prof. Dr. Ing. Petr Novák Doctoral

2012/2013

Title Name of student Supervisor Type
Aplikace SMA materiálů v mechatronice
(Application of SMA Based Materials in Mechatronics)
Bc. Tomáš Betlach doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Konstrukce robotické ruky se čtyřmi prsty
(Design of a Four-Finger Robotic Hand)
Ing. Jakub Melčák prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bachelors
Konstrukce ruční úchopné teleskopické tyče s chapadlem
(Design of a Handheld Telescopic Pole with a Gripper)
Bc. Marek Šostok prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bachelors
Konstrukční návrh automatických dveří pro psy
(Design of Electronic Dog Doors)
Bc. Martin Kiszka Ing. Michal Gloger Bachelors
Konstrukční návrh mezioperačního dopravníku pro dopravu válcových předmětů
(Construction Design of an Interstage Conveyor for Cylindrical Objects Transport)
Ing. Miroslav Krajča doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh robotu dle pravidel soutěže MiniSumo
(Design of a Mobile Robot in Accordance with the MiniSumo Competition Rules)
Bc. Petr Pobucký Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh tříprstého efektoru
(Constructive Design of Three-fingers Effector)
Bc. Pavel Heider doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh čtyřkolového podvozku pro testování algoritmů řízení
(Design of Four Wheel Car Chassis Intended for Testing of Control Algorithms)
Bc. Lukáš Hildebrand doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh pracoviště pro paletizaci řetězů
(Design of Workplace for Paletization of Chains)
Bc. Jiří Švec doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Návrh robotizovaného pracoviště pro dělení profilů kratších délek
(The Design of Robotized Workplace for Cutting Profiles of Shorter Size)
Bc. Jan Vicherek Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Návrh robotizovaného pracoviště pro nástřik rámů jízdních kol
(The Design of Robotized Workplace for Spraying Bicycle Frames)
Ing. Martin Ryšavý Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Průzkumný létající subsystém zásahového robotu
(Reconnaissance Flying Subsystem of Emergency Robot )
Bc. Filip Kramer Ing. Petr Kopec, Ph.D. Bachelors
Úprava stávajícího podvozku mobilního robotu
(Modification of Existing Mobile Robot Undercarriage)
Ing. Pavel Vavřík Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Zásobník puků s podavačem pro výukové RTP s ABB IRB 140
(Pucks Feeder for Robot Training Cell with ABB IRB 140)
doc. Ing. Aleš Vysocký, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Analýza a optimalizace modulárního manipulátoru pro mobilní robot
(Analysis and Optimization of Modular Manipulator for Mobile Robot)
Ing. Lubomír Prokop Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Aplikace strojového vidění pro robotizovaná technologická pracoviště
(Machine Vision Application for Robotized Cells)
Ing. Tomáš Chamrád Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Automatizovaný systém pro řezání závitů
(Automated System for Threading)
Ing. Jáchym Šnajdr doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Efektor robotu
(Robot Efector)
Ing. Radim Benek prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Hmatový subsystém robotu
(Touch Subsystem of Robot)
Ing. Michal Kvita prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Konstrukce paralelního manipulátoru se čtyřmi stupni volnosti
(Design of the Parallel Manipulator with Four Degrees of Freedom)
Ing. Pavel Dolejší prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Konstrukční návrh robotického polohovacího zařízení pro imobilní osoby ve vnitřním prostředí
(Constructional Design of Robotic Positioning Mechanism for Immobile Persons in Indoor Environment)
Ing. Jan Drahovzal Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukční návrh robotického ramene s využitím lineárních pohonů
(Construction Design of a Robotic Arm whit Linear Actuators)
Ing. Tomáš Hruška doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh servisního robotu pro monitorování a odběr vzorků ve větších hloubkách
(The Construction Design of Service Robot for Monitoring and Sampling in Bigger Depths)
Ing. Tomáš Chlopčík Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukční návrh servisního robotu pro údržbu travnatých ploch
(The Construction Design of Service Robot for Servicing Grass Areas)
Ing. Miroslav Buček Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Návrh stanoviště pro automatické doplňování vodíku do zásobníků osobních aut
(Design of Standpoint for Hydrogen Automatic Fueling into The Personal Motor Cars Reservoirs)
Ing. Michal Poštulka doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh zařízení k manipulaci s polotovary určenými ke kování
(Design of Equipment for Handling with Semifinished Products Intended for Forging)
Ing. Ondřej Samák doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Pohon kola vícekolového mobilního robotu
(Wheel Drive of a Multi-Wheel Mobile Robot)
Ing. Lukáš Kušnír prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Průzkumný robot
(Exploratory Robot)
Ing. Martin Macháček prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Robotizované pracoviště montáže dvojkolí
(Robotized Cell for Railway Wheelsets Assembly )
Bc. Martin Korabečný Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Robotizované výukové pracoviště s robotem ABB IRB 360
(Robotized Educational Cell with Robot ABB IRB 360)
Ing. Jakub Mžik Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Servisní robot pro údržbu střešních ploch
(Service Robot for Maintenance of Roofs Surface)
Ing. Kamil Janecký doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Modulární koncepce servisních robotů
(Modular concept of service robots)
Ing. Daniel Polák prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Doctoral
Řídicí systémy servisních robotů
(Control Systems of Service Robots)
Ing. Ján Babjak, Ph.D. prof. Dr. Ing. Petr Novák Doctoral
Senzorický subsystém mobilního robotu
(Sensoric subsystem of mobile robot)
Ing. Petr Špaček prof. Dr. Ing. Petr Novák Doctoral

2011/2012

Title Name of student Supervisor Type
Databáze prvků stavebnice LEGO Mindstorms pro CAD systém Pro/ENGINEER
(Database of LEGO Mindstorms Components for CAD System Pro/ENGINEER)
Ing. Petr Široký Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Kinematika a pohybový subsystém mobilního robotu
(Kinematics and Motion Subsystems of the Mobile Robot )
Bc. Ondřej Neděla prof. Dr. Ing. Petr Novák Bachelors
Konstrukce kamerového subsystému pro pásový robot Ares
(Construction of a Camera Subsystem for the Tracked Robot Ares)
Ing. Tomáš Janík Ing. Marek Studénka Bachelors
Konstrukce robotického vozíku pro transport předmětů do 80 kg
(Construction Design of Robotic Vehicle for Transport Subjects into 80 Kilogram)
Ing. Štěpán Labounek Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Konstrukční návrh dvoukolového robotu určeného pro monitorování venkovního prostředí
(Engineering Design of Two Wheel Robot Intended for Outdoor Environment Monitoring)
Ing. Petr Mayer doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh efektoru k paralelnímu robotu ABB IRB 360
(Design of Effector for Parallel Robot ABB IRB 360)
Ing. Matěj Gala Ing. Petr Greguš Bachelors
Konstrukční návrh chapadla v kombinaci s nástrojem pro odběr tekutin pro MR ARES
(Design of Gripper in Combination with Fluid Sampling Tool for MR ARES)
Ing. Tomáš Červenka Ing. Michal Gloger Bachelors
Konstrukční návrh polohovadla k robotům Mitsubishi
(Design of a Positioner for Mitsubishi Robots )
Bc. Ondřej Kubeša Ing. Jan Lipina, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh subsystému MR pro odběr kapalin s využitím peristaltické pumpy
(Mechanical Design of a Liquids Sampling Subsystem for Mobile Robot with Peristaltic Pump)
Ing. Ondřej Seidler Ing. Jiří Marek Bachelors
Laboratorní optický systém pro měření tuhosti robotických ramen
(Laboratory Optical System for Robotics Arms Rigidity Measurement)
Adrian Molin prof. Dr. Ing. Petr Novák Bachelors
Návrh plavajícího robotu pro sbírání nečistot z hladiny venkovního bazénu
(The Design of Floating Robot for Skimming Impurities from Outdoor Swimming Pool)
Ing. Jan Hajný doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického zařízení pro zajištění požadované orientace výrobku na dopravníku a jeho následné označení štítkem
(The Design of Technological Equipment for Achievement of Required Product Orientation on Conveyer and its Subsequent Labeling)
Ing. Jonáš Buchta doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Robotické systémy pro zásahy hasičského záchranného sboru
(Robotic Systems for Fire Rescue Service Operations)
Ing. Ladislav Darebník doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Integrace strojového vidění do robotizovaného pracoviště
(Integrating of the Machine Vision into Robotized Workplace )
Bc. Kamil Byrtus prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Konstrukce a realizace podvozku mobilního robotu pro monitoring
(Mechanical Design and Realization of a Mobile Robot Undercarriage for Monitoring Tasks)
Ing. David Hanzlík Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Konstrukce motorizovaného nákupního vozíku pro tělesně postižené
(Design of a Motorized Shopping Cart for the Handicapped)
Bc. Jan Homola doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh manipulačního ramena na pásový robot
(The Mechanical Design of Manipulator Arm for Belt Robot)
Bc. Roman Mazur Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukční návrh robotického schodolezu s větší nosnosti
(The Construction Design of Robotic Mobile Stairclimbers with Bigger Bearing)
Ing. Jan Žáček Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukční návrh stacionárního obslužného robotického ramene ve vnitřním prostředí
(Constructional Design of Stationary Service Robotic Shoulders in Indoor Environment)
Bc. Jan Štefko Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukční řešení zvedací jednotky zařízení pro manipulaci s pacienty
(Design of the Lifting Unit of Manipulating Equipment for Patients)
Bc. Adam Kratochvíl prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Laboratorní modul asynchronního pohonu
(A Laboratory Module of the Asynchronous Drive)
Bc. Luděk Adamec prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Návrh automatizované mezioperační manipulace při výrobě kabelů
(Design of an Automated Interstage Manipulation during Cables Production)
Bc. Jaroslav Holub Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Návrh bezpečné sbírkové pokladničky
(Design of a Safe Donation Box)
Bc. Jiří Kotrla Ing. Ján Babjak, Ph.D. Masters
Pojízdný manipulátor pro pacienty s omezenou pohyblivostí
(A Mobile Manipulator for Patients with Disability)
Bc. Tomáš Bartek prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Pojízdný manipulátor se sedačkou pro vkládání pacientů do vany
(A Mobile Manipulator with a Seat for Inserting of Patients into the Bath)
Bc. Benedikt Rolný prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Projekt pracoviště pro manipulaci a uskladňování přípravků pro PR
(Project of Workplace for Manipulate and Stacking of Jigs for IR)
Bc. Michal Suder doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Robotický systém údržby a kontroly fotovoltaických elektráren
(Robotic System for Maintenance and Monitoring of Solar Power Stations)
Ing. Roman Trávniček doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Simulace podvozku MR s využitím simulačního systému ADAMS
(Simulations of Mobile Robot Undercarriage in ADAMS Simulation System)
Ing. Jan Šeděnka Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Víceosý systém s integrovanými pohony
(Multiaxes System with Integrated Actuators)
Bc. Radim Břenek prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters

2010/2011

Title Name of student Supervisor Type
Haptické zařízení pro ovládání manipulačního ramene robotu
(Haptic Device for Control of Manipulating Arm of Robot)
Ing. Tomáš Chamrád prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Bachelors
Konstrukce manipulátoru palet
(Construction of a Pallets Manipulator)
Ing. Kamil Janecký Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bachelors
Konstrukce podávače krátkých trubek
(Construction Feeding Machine Short Piping)
Ing. Miroslav Buček Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh kamerového subsystému s použitím mikrokamery
(The Construction Design of Camera Subsystem Using Micro Cameras)
Ing. Tomáš Hruška Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Konstrukční návrh laparoskopického robotického operačního nástroje se třemi klouby
(The Mechanical Design of Laparoscopy Robotic Surgical Tool with Three Joints)
Bc. David Kaňok Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Konstrukční návrh motorizovaného nákupního vozíku pro supermarkety
(Mechanical Design of a Motorized Shopping Cart for Superstores)
Ing. Michal Poštulka Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh motorizovaného vozíku pro golfové hole
(Mechanical Design of a Motorized Golf Trolley)
Ing. Lukáš Kušnír Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh nástavbového modulu servisního robotu pro manipulaci s retranslačními stanicemi
(The Structural Design of Extension Module of Service Robot for Manipulation with Relay Stations)
Ing. Martin Macháček Ing. Petr Greguš Bachelors
Konstrukční návrh ochranného krytu pro stereovizní subsystém MR Hercules
(Mechanical Design of a Protective Housing for the Hercules MR Stereo Visual Subsystem)
David Janeček Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh pásového podvozku servisního robotu řízeného po kabelu
(Construction Design of a Tracked Service Robot Chassis Controlled by Cable)
Ing. Lubomír Prokop Ing. Marek Studénka Bachelors
Konstrukční návrh víceúčelového efektoru
(The Construction Design of Multipurpose Effector)
Ing. Radim Benek Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Manipulace s dvojkolím při kontrole kvality
(Manipulation with Wheel Set at Verification of Quality)
Bc. Martin Korabečný Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bachelors
Nástavba servisního robotu pro distribuci retranslačních stanic
(Extension of a Service Robot for Distribution of Relay Stations)
Bc. Martin Soukup doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh kola robotu s integrovanou pohonnou jednotkou
(Design of a Robot Wheel with Integrated Driving Unit)
Ing. Pavel Dolejší doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh mobilního robotu pro soutěž robotů
(Design of Mobile Robot for Robotics Competition)
Ing. Jakub Mžik prof. Dr. Ing. Petr Novák Bachelors
Návrh mobilní kamerové jednotky
(Design of a Mobile Camera Unit)
Bc. Jan Marszalek doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh montážního pracoviště v centru robototechniky
(Assembly Workplace Design in the Centre of Robotics)
Ing. Tomáš Chlopčík doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Návrh RTP s roboty Mitsubishi
(Design of a Robotized Production Cell with the Mitsubishi Robots)
Bc. Michal Krystyn Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bachelors
Návrh vjezdových vrat
(Design Entrance Turn Yard Gate)
Ondřej Petrtýl Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bachelors
Orientační ústrojí manipulačního subsystému pyrotechnického robotu
(Orientation Mechanism of Pyrotechnic Robot Handling Subsystem)
Ing. Michal Kvita Ing. Jan Lipina, Ph.D. Bachelors
Polohovadlo fotoaparátu pro pořizování panoramatických snímků
(Positioner of Camera to Capture Panoramic Images)
Ing. Radek Svoboda doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Řízení mobilního robotu
(Control of the Mobile Robot)
Ing. Andrey Vasilev prof. Dr. Ing. Petr Novák Bachelors
Senzorický subsystém MR a mechanismus pro naklápění laserového skeneru
(Sensory Subsystem of a MR and Tilting Mechanism for a Laser Scanner)
Ing. Jáchym Šnajdr Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Stabilizační plošina
(Stabilizer Platform)
Ing. Martin Zmijka prof. Dr. Ing. Petr Novák Bachelors
Kombinovaný pásový a kolový podvozek pro servisní robot
(Hybrid Track-Wheel Undercarriage for Service Robot)
Bc. Jaroslav Pavelka prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Masters
Návrh asistenčního robotu pro osazování dveří a manipulaci s nimi
(The Design of Robot Assistant for Door Shouldering and Handling)
Ing. Petr Kopec, Ph.D. prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Masters
Návrh kompaktního kloubu manipulační nadstavby
(Design of a Compact Joint of a Manipulator Arm)
Bc. Adam Honěk doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh programovatelného manipulátoru pro montážní výrobní linky.
(Design of Programmable Manipulator for Assembly Production Lines.)
Ing. Radomír Běhal doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Návrh tepelné ochrany mobilního robotu
(Design of Thermal Protection of a Mobile Robot)
Ing. Jiří Marek doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Subsystém MR pro odběr tekutinových vzorků
(Fluids Sampling Subsystem for MR)
Ing. Michal Gloger Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Systém lafetace střelného zařízení
(Carriage System of Gun Equipment)
Ing. Zdeněk Duffek doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Návrh a analýza lokomočního subsystému servisního robotu pro pohyb ve členitém terénu
(Design and analysis of locomotive subsystem of service robot intended for movement in broken terrain)
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Doctoral
Využití virtuální reality při řízení servisních robotů pro bezpečnostní inženýrství
(Application of virtual reality in control of service robots in safety engineering)
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Doctoral

2009/2010

Title Name of student Supervisor Type
Analýza problematiky pohonného ústrojí servisního robotu určeného pro práci v rizikovém prostředí
(Analysis of a Driving Mechanism for a Service Robot Appointed for Operation in Hazardous Environments)
Ing. Jan Šeděnka doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Dynamické vlastnosti silentbloků
(Dynamic properties of an anti-vibration mounting system)
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D. prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. Bachelors
Efektor pro manipulační subsystém Hercules
(The Effector for Manipulation Subsystem Hercules)
Bc. Jan Homola Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Energetické zdroje mobilních robotů
(Power Sources for Mobile Robots)
Bc. Radim Stanek Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bachelors
Konfigurace řídicího systému pomocí simulace Hardware in the Loop
(Configuration of the Control System using the Hardware in the Loop Simulation)
Bc. Michal Szymeczek prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Bachelors
Konstrukce mechanismu pro manipulaci s kamerovým subsystémem průzkumného robotu
(Design of a Mechanism for Manipulation with the Camera Subsystem of a Survey Robot)
Bc. Adam Kratochvíl doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Konstrukce zásobníku pro uložení odebraných plynných vzorků
(Construction of the Container for Storage of Acquired Gas Samples)
Ing. Jan Žáček Ing. Barbora Valtová Bachelors
Konstrukční návrh čtyřkolového podvozku s Weinsteinovými koly
(The Construction Design of Four Wheel Chassis with Weinstein Wheels)
Bc. Michal Suder Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Konstrukční návrh pohonné jednotky servisního robotu
(Construction Design of a Driving Mechanism for a Service Robot)
Ing. Jan Drahovzal doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh RTP pro zkružování plášťových plechů šroubovaných nádrží
(Design of the Robotized Workplace for Bending the Envelope Plates of Bolted Reservoirs)
Bc. Jan Štefko Ing. Jan Sztefek Bachelors
Návrh RTP s roboty ABB
(Design of a Robotized Production Cell with the ABB Robots)
Bc. Tomáš Bartek Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bachelors
Návrh RTP s roboty ABB
(Design of a Robotized Production Cell with the ABB Robots)
Ing. David Hanzlík Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bachelors
Návrh zařízení pro destrukci výbušných systémů
(The Mechanical Design of the Device for Explosive Systems Destruction)
Bc. Tomáš Gabrhel doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce pohonů servisního podvodního robotu
(Reconstruction of the Drives of an Underwater Service Robot)
Ing. Roman Trávniček doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Bachelors
Rozšíření senzorického subsystému mobilního robotu Hercules
(Completion of the Sensory Subsystem of the Mobile Robot Hercules)
Bc. Jiří Kotrla doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. Bachelors
Řídicí systém polohovadla robotizovaného pracoviště
(Control System of Positioner for Robotized Workplace)
Bc. Kamil Byrtus Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bachelors
Řízení polohovadla pro ABB robot
(Control of a Positioner for ABB Robot)
Bc. Radim Břenek Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bachelors
Virtuální model pracoviště s robotem ABB IRB 140 v prostředí systému RobotStudio
(Virtual Model of a Workplace with the ABB IRB 140 Robot in the RobotStudio Software Environment)
Bc. Jaroslav Holub Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
Využití moderních elektromechanických pohonů v lokomočním ústrojí čtyřkolového servisního robotu
(Usage of Modern Electromechanical Drives in the Locomotive Mechanism of a Four-wheel Service Robot)
Bc. Benedikt Rolný Ing. Jan Sztefek Bachelors
Závěsné zařízení velkoformátového LCD televizoru
(Wall-mounted Motorized Positioning Device for Large LCD Television)
Bc. Luděk Adamec Ing. Václav Krys, Ph.D. Bachelors
1D/2D polohovadlo kamerového stereovizního subsystému
(1D/2D Positioning Device of a Stereovision Camera Subsystem)
Ing. Pavel Jozek doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh posledního článku manipulátoru MR Hercules a optimalizace jeho pohonné jednotky
(Mechanical Design of the Last Segment of the Hercules MR Manipulator and Optimization of its Driving Unit)
Ing. Pavel Mihalík Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení kola mobilního robotu s pohonem umístěným v náboji kola
(Design of the Mobile Robot’s Wheel with the Drive Placed in the Wheel’s Hub)
Ing. Tomáš Pejznoch prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Konstrukční řešení polohovacího manipulátoru pro odstřelovací zařízení
(Construction Design of a Positioning Manipulator for a Blasting Device)
Ing. Josef Ovádek doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Návrh a realizace výukového RTP pro PR ABB IRB 140 na UCR
(The Design and Realization of an Educational Robotized Technological Workplace for IR ABB IRB 140 on the Robotics Centre)
Ing. Jiří Szczeponiec Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Návrh a realizace výukového RTP pro PR MITSUBISHI RV-2AJ
(Design and Realization of Educational Robotized Workplace for Industrial Robot MITSUBISHI RV-2AJ)
Bc. Jiří Grill Ing. Ján Babjak, Ph.D. Masters
Návrh modulární konstrukce pásového podvozku s proměnnou kinematikou rámu
(The Design of Modular Construction Belt Chassis with Flexible Kinematics of The Frame)
Ing. Marek Studénka Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Návrh RTP s roboty ABB s využitím SW Robot Studio
(Design of a Robotized Production Cell with the ABB Robots using the Robot Studio)
Ing. Jan Lipina, Ph.D. Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Masters
Návrh servisního robotu pro čištění bazénů a nádrží
(The Design of Service Robot for Swimming-pools and Tank Cleaning)
Ing. Petr Greguš prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Masters
Návrh tepelné ochrany mobilního robotu
(Design of the Heat Protection of a Mobile Robot)
Ing. Dominik Volák Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Masters
Realizace efektoru s přísavkami pro PR ABB IRB 140
(Realization of a Vacuum Effector for the ABB IRB 140 Industrial Robot)
Ing. Jaroslav Tomáš Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Řídicí systém portálového robotu
(Control System of Gantry Robot)
Ing. Lukáš Tomek prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Masters
Servisní robotický systém pro pohyb v budovách
(Service Robotic System for Movement in Buildings)
Ing. Václav Krys, Ph.D. prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn Doctoral

2008/2009

Title Name of student Supervisor Type
Charakteristika technologií a zařízení pro zásah při chemickém ohrožení
(Technology and Equipment Characteristics for Intervention at Chemical Exposure to Hazard)
Jiří Hrbáč prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Bachelors
Konstrukce efektoru pro mechanický odběr vzorků
(Construction of Effector for Mechanical Sampling)
Peter Honek Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bachelors
Konstrukce efektoru pro odběr vzorků kapalin
(Construction of Effector for Sampling Liquid)
Ing. Michal Gloger Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bachelors
Konstrukce efektoru pro odběr vzorků plynu
(Construction of Effector for Gas Sampling)
Jaroslav Chládek Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh rámu čtyřkolového podvozku
(The Construction Design Frame of Fourwheel Chassis)
Ing. Ondřej Samák Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Návrh a realizace jednoduchého kamerového subsystému pro stávající MR
(The Mechanical Design and Realization of a Simple Visual Subsystem for an Existing Mobile Robot)
Bc. Jaroslav Pavelka Ing. Petr Špaček Bachelors
Návrh čtyřkolového podvozku se všesměrovými koly
(The Design of Fourwheel Chassis with Omnidirectional Wheels)
Bc. Roman Mazur Ing. Ladislav Karník, CSc. Bachelors
Návrh efektoru pro stávající robotické rameno
(Design of an Effector for the Existing Robotic Arm)
Ing. Radomír Běhal Ing. Daniel Polák Bachelors
Analýza možností užití kompozitů v konstrukci robotů
(The Possibility Analysis of Composity Material Use In Construction Robots)
Ing. Jan Sztefek prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Masters
Konstrukce zásahových subsystémů požárního robotu
(Design of Emergency Subsystems of a Fire Robot)
Ing. Filip Ptáček doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Konstrukce zásobníků pro ukládání odebraných vzorků
(Construction Chambers for Saving Sample)
Ing. Barbora Valtová Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh čtyřkolového podvozku se spalovacím motorem
(Design of a Four-wheel Chassis with a Combustion Engine)
Bc. Karel Lečbych doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh „hlavy“ na mobilní roboty s více stupni volnosti pro monitorování okolí
(The Construction Design of Head on Mobile Robots with More DOF for Surroundings)
Ing. Jiří Šablatura Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukční řešení řízeného poháněného kola servisního robotu
(The Mechanical Design of the Controlled and Actuated Wheel of the Service Robot)
Ing. Jan Škubal doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh efektoru(ů) pro IRB140 ABB
(The Mechanical Design of Effector(s) for IRB140 ABB)
Ing. Zdeněk Chura doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Masters
Návrh robotizovaného pracoviště
(The Design of the Robotized Production Cell)
Bc. Jan Leimer Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Návrh RTP pro výrobu palet
(Design of the Robotized Workplace for Pallets)
Ing. Jindřich Smetánka Ing. Jan Burkovič, Ph.D. Masters
Řízení manipulátoru
(Control of the Robotics Manipulator)
Ing. Pavel Ehl prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Výběr/úprava mobilního podvozku pro prvotní průzkum oblasti mimořádné události
(Modification of a Mobile Undercarriage for Primary Reconnaissance of an Emergency Area)
Ing. Jan Káňa Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters

2007/2008

Title Name of student Supervisor Type
Konstrukce efektoru pro odběr vzorků prachu a drobných pevných částic
(Construction of Effecter for Dust and Minim Solid Particle Sampling)
Ing. Jiří Marek Bachelors
Konstrukční návrh efektoru pro destrukci různých překážek
(Design of the Effector for Destruction of Various Obstacles)
Bc. Miroslav Tota Bachelors
Konstrukční návrh malého mobilního robotu pro vybrané aplikace
(The Mechanical Design of a Small Mobile Robot for Selected Applications)
Ing. Dominik Volák Bachelors
Návrh efektoru pro manipulaci se sypkými hmotami
(The Design of Gripper for Manipulation with Bulk Materials)
Ing. Petr Greguš Bachelors
Návrh efektoru pro manipulaci s nebezpečnými předměty
(Design of the Effector for Manipulation with Dangerous Subjects)
Ing. Jan Lipina, Ph.D. Bachelors
Návrh kloubového rámu podvozku mobilního robotu
(Design of the Hinged Frame of Mobile Robot Chassis)
Ing. Petr Kopec, Ph.D. Bachelors
Návrh mechanismu pro změnu rozchodu kol mobilního podvozku
(Design of the Mechanism for Modification of Mobile Chassis Track Width)
Ing. Zdeněk Duffek Bachelors
Návrh modulu kola mobilního podvozku
(Design of the Wheel Module of the Mobile Chassis)
Ing. Lukáš Tomek Bachelors
Návrh pohonu pro stávající podvozek
(The Design of a Drive Subsystem for an Existing Undercarriage)
Ing. Pavel Mihalík Bachelors
Návrh technologického efektoru pro označování objektů
(The Design of Technological Gripper for Marking Objects)
Ing. Marek Studénka Bachelors
Návrh univerzálního efektoru pro mechanický odběr vzorků chemicky kontaminovaných materiálů detekčním robotem
(The Proposal of an Universal Effector for Mechanical Taking of Samples Chemically Contaminated Materials by Detection Robot)
Bc. Adam Honěk doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. Bachelors
Návrh zařízení pro změnu tlaku v pneumatikách kol mobilního podvozku
(Design of the Equipment for Alternation of Tire Pressure in Mobile Chassis Wheels)
Ing. Josef Ovádek Bachelors
Polohování kamery
(Camera Positioning)
Ing. Jaroslav Tomáš Bachelors
Problematika pohybu mobilních robotů po schodech
(The Mobile Robots Capability of Stairs Climbing)
Bc. Jiří Grill Bachelors
Analýza orientačních bodů v okolí mobilního robotu
(Analysis of the Landmarks in Mobile Robot Surroudings)
Bc. Jiří Chrástek prof. Dr. Ing. Petr Novák Masters
Konstrukce kompenzačních převodů manipulačního subsystému chemického robotu
(Design of the Compensanting Gearing of the Manipulation Subsystem of Chemical Robot)
Bc. David Rouzek Masters
Konstrukce upínací hlavice efektorů
(Construction of Fixative Turret of Effectors)
Bc. Tomáš Bistrý Masters
Konstrukční návrh dálkově řízeného hydraulického manipulátoru na vozidle
(Design of the Remotely Controlled Hydraulic Manipulator on the Vehicle)
Ing. Jan Kukol Masters
Konstrukční návrh lůžkového manipulátoru pro transport pacientů
(Design of the Bed Manipulator for the Transport of Patients)
Bc. Roman Fikáček Masters
Konstrukční návrh mechanismu pro monitorování zamoření ovzduší
(The Construction Design of Air Contamination Monitoring Mechanism)
Bc. Radomír Švec Masters
Konstrukční návrh mobilního nosiče vodního rozstřelovače
(The Mechanical Design of a Mobile Water Disrupter Carrier)
Ing. Jiří Havelka Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh nástěnného motorizovaného polohovadla
(The Mechanical Design of a Wall-mounted Motorized Positioning Device)
Bc. Vít Cileček Ing. Václav Krys, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh pásového podvozku pro větší nosnost
(The Construction Design of Belt Chassis for Higher Loads)
Ing. Jan Horák Ing. Ladislav Karník, CSc. Masters
Konstrukční návrh servisního robotu určeného pro monitorování uvnitř potrubí s kapalinou
(Design of the Service Robot for Monitoring in a Pipeline)
Bc. Hynek Mitura Masters
Modulární systém automatické výměny efektorů zásahových servisních robotů
(The Modular System for Automatic Effectors Exchange of Emergency Service Robots)
Bc. Radim Klucho Masters
Návrh manipulačního subsystému servisního robotu pro detekci chemických látek při krizových situacích
(The Manipulator Subsystem of Service Robot for the Chemical Matters Detection at Critical Situation)
Ing. Lucie Švecová prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. Masters
Návrh mechanického subsystému SR pro nasazení při bezpečnostních akcích
(Design of Mechanical Subsystem Sservice Robot for Setting at Security Actions)
Bc. Pavel Vlček Masters
Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování
(Project Robotized Workplace for Welding)
Bc. Miroslav Dostál Masters
Aplikace neuronových sítí v technologických procesech
(Application of the Neural Networks in the Technological Processes)
Ing. Roman Dudek, Ph.D. doc.Novák Doctoral
Senzorický subsystém robotu
(Sensoric Subsystem of Robot)
Ing. Adam Tvarůžka doc.Novák Doctoral

2006/2007

Title Name of student Supervisor Type
Energetické zdroje pro mobilní roboty
(Energy Sources for Mobile Robots)
Bc. David Mlčoch Bachelors
Konstrukční návrh mechanismu pro odběr kapalných vzorků včetně chemikálií z různých míst
(Construction Design of Mechanism for Taking Liquid Samples Including Chemical from Different Places)
Ing. Jiří Šablatura Bachelors
Konstrukční návrh modulů pro ukládání kapalných a pevných vzorků na servisním robotu
(Construkction Design of Modulus for Saving Liquid and Solid Specimens on Service Robo)
Bc. Jindřich Havlík Bachelors
Konstrukční návrh pracoviště pro montáž spojek s pružným kotoučem
(Workplace Design for Clutches Assembly with Elastic Disk)
Ing. Pavel Jozek Bachelors
Konstrukční návrh technologické hlavice určené pro rozbrušování různých materiálů
(Construction Design of Technological Effector Determined for Grinding Different Materials)
Ing. Filip Ptáček Bachelors
Konstrukční návrh uchopovacího zařízení pro manipulaci s objemnými předměty
(Construction Design of Gripper for Manipulation with Large Objects)
Ing. Barbora Valtová Bachelors
Konstrukční řešení manipulátoru pro manipulaci se zásahovými servisními roboty
(Manipulator Design for Manipulation with Rescue Service Robots)
Ing. Jan Škubal Bachelors
Konstrukční řešení přídavného mechanismu pro vyprošťování servisních robotů
(Auxiliary Mechanism Design for Salvage of Service Robots)
Ing. Jan Sztefek Bachelors
Modulární konstrukce rámů servisních robotů
(Frames Modular Construction of Service robots)
Ing. Pavel Ehl Bachelors
Návrh manipulace s kontejnery
(Design Manipulation with Containers)
Ing. Tomáš Pejznoch Bachelors
Návrh servisního robotu pro řešení důsledků sněhové kalamity na střechy velkých budov
(The Service Robot Proposal for the Incidence Snow Calamity Solving on the Big Building Roof)
Ing. Jiří Szczeponiec Bachelors
Návrh ukládání a manipulace se vzorky zeminy
(Design Filing and Manipulation with Borehole Samples)
Ing. Jindřich Smetánka Bachelors
Návrh ukládání a manipulace s výbušninami
(Disign Filing and Manipulation with Explosive Substances)
Bc. Roman Krajča Bachelors
Robotizované pracoviště montáže výrobků
(Robotized Workplace for Assembly Products)
Ing. Zdeněk Chura Bachelors
Robotizované pracoviště pro obrábění přírub
(Robotized Workplace for Cutting Flanges)
Bc. Robert Utria Bachelors
Robotizované pracoviště pro ohýbání trubek
(Robotized Workplace for Roll Bending Piping)
Ing. Jan Káňa Bachelors
Robotizované pracoviště pro svařování přírubových součástí na konce trubek
(Robotized Workplace for Flanged Parts on Piping Ends Welding)
Bc. Lukáš Růžička Bachelors
Systémy tlumící vibrace nadstaveb mobilních robotů
(Vibration Dampening Systems for Mobile Robots Extensions)
Bc. Zbyszek Kramarčik Bachelors
Návrh a realizace řízení paralelní kinematické struktury
(Design and Realization of the Parallel Kinematics Structure)
Ing. Petr Špaček Masters
Návrh mechanického subsystému SR pro nasazení při živelních pohromách
(Design of Mechanical Subsystem of the SR for Using During Narural Disasters)
Ing. Michal Cibien Masters
Návrh mechanického subsystému SR pro nasazení v požárně nebezpečném prostoru
(Design Mechanical Subsystem SR for Using in Fire Risk Area)
Ing. Petr Ležák Masters
Navrhněte robotizované pracoviště montáže a kontroly výrobku "Řídicí jednotka AEV 506 202"
(Design of the Robotized Workplace Assembly and Testing Product "Control Unit AEV 506 202")
Ing. Miroslav Vlk Masters
Návrh vizuálního subsystému mobilního robotu určeného pro venkovní nasazení
(The Design of a Visual Subsystem for Mobile Robots Assigned for Outdoor Applications)
Ing. Ondřej Pinďák Masters
Senzorický subsystém mobilního robotu
(Sensorial Subsystem of the Mobile Robot)
Ing. David Stoniš Masters
Zpracování a analýza obrazu pracovní scény mobilního robotu
(Processing and Interpretation the Mobile Robot´s Image Work Scene)
Ing. Jiří Zygmont Masters

2005/2006

Title Name of student Supervisor Type
Inkrementální senzory
(Incremental Sensors)
Ing. Jan Kukol Bachelors
Konstrukční návrh technologické hlavice na odběr vzorků
(The Technological Efector Design on Sampling)
Ing. Jan Horák Bachelors
Návrh robotizovaného pracoviště pro montáž převodovky
(Design Robotized Worklace for Assembly Gearbox)
Bc. David Rouzek Bachelors
Návrh robotizovaného pracoviště pro paletizaci tvárnic
(Design Robotized Workplace for Palletizing Shaped Brick)
Bc. Vít Cileček Bachelors
Návrh RTP navěšování kol na závěsy lakovacího dopravníku
(Design of the Robotized Workplace for Hanging the Wheels on the Hinges of the Lacquering Conveyer)
Ing. Jiří Havelka Bachelors
Návrh RTP paletizace sypkých surovin v papírových pytlích
(Design of the Robotized Workplace for Palletising of the Bulk Stock in the Paper Bags)
Bc. Tomáš Bistrý Bachelors
Robotizace pracoviště výroby světlometů
(Robotization of Workcell Headlight Manufacture)
Bc. Martin Ospálek Bachelors
Robotizované montážní pracoviště pro montáž malých výrobků
(Robotized Assembly Workplace for Assembling Small Products)
Bc. Petr Pešout Bachelors
Robotizované pracoviště děrovacího stroje
(Robotized Workplace for Hole Punching Machine)
Bc. Miroslav Dostál Bachelors
Robotizované pracoviště lepení světlometů
(Robotized Workplace Bonding Car Headlamp)
Bc. Ivo Pfeiffer Bachelors
Robotizované pracoviště pro manipulaci u brusek
(Robotized Workplace for Manipulation at Rubbing)
Bc. Radim Klucho Bachelors
Senzorický subsystém mobilního robotu
(Sensorial Subsystem of the Mobile Robot)
Bc. Jiří Chrástek Bachelors
Konstrukční návrh malého mobilního robotu pro monitoronání ve vnitřním prostředí
(Construction Design of Small Mobile Robot for Monitoring in Indoor Environment)
Ing. Petr Husák Masters
Konstrukční návrh servisního robotu pro zakládání vzorků pod mikroskopy
(Design of the Service Robot for Sample Inserting under the Microscope)
Bc. Kamil Pohludka Masters
Konstrukční návrh servisního robotu s plazivým pohybem určeného pro monitorování
(Construction Design of Service Robot with Sneaking Movement Intended for Monitoring)
Ing. Daniel Polák Masters
Návrh a optimalizace manipulátoru portálového robotu (gantry)
(Design and Optimalization of Gantry Robot Manipulator)
Bc. Roman Špok Masters
Řízení mobilního robotu neuronovou sítí
(Control of the Mobile Robot with Neural Net)
Ing. Ján Babjak, Ph.D. Masters
Vývoj postprocesoru pro řízení CNC RECORD 220
(The Postprocessor Development for CNC RECORD 220 Control)
Ing. Petr Vojta Masters

2004/2005

Title Name of student Supervisor Type
Návrh robotizovaného pracoviště pro manipulaci s tyčovým materiálem kratších délek
(Proposal Robotized Workplace for Manipulation with Stump Material of a Shorter Length)
Bc. Radomír Švec Bachelors
Návrh robotizovaného pracoviště pro odstraňování krytek z hliníkových kol automobilu
(Design of Robotized Workplace for Removing of Stripping Covers from Aluminium Wheels of Car)
Bc. Pavel Vlček Bachelors
Návrh robotizovaného pracoviště pro paletizaci přírubových součástí větších rozměrů
(Proposal Robotized Workplace for Palletizing Flanged Components of a Bigger Size)
Bc. Hynek Mitura Bachelors
Návrh robotizovaného pracoviště pro paletizaci výrobků v krabicích
(Proposal Robotized Workplace for Palletizing Products in Box)
Ing. Michal Cibien Bachelors
Návrh RTP obloukového svařování
(Design of the Robotized Worklpace for Arc Welding)
Ing. Petr Ležák Bachelors
Projekt robotizovaného technologického pracoviště pro kontrolu elektronických modulů
(Project of the Robotized Technological Workplace for Testing of Electronic Modules)
Ing. Petr Špaček Bachelors
Robotizace doplňování regálů hypermarketů pro vybrané druhy zboží
(Robotization of Hypermarkets Restock for Selection Article)
Ing. Lucie Švecová Bachelors
Robotizované pracoviště pro manipulaci u CNC frézek
(Robotized Workplace for Manipulation at CNC Milling Machines)
Ing. Ondřej Pinďák Bachelors
Robotizované pracoviště testování výrobku
(Robotized Workplace Testing Product)
Ing. Miroslav Vlk Bachelors
Robotizované technologické pracoviště pro obrábění přírubových součástí
(Robotized Technological Workplace for Machining Flange Parts)
Ing. Lukáš Staněk Bachelors
Řízení mobilního robotu
(Control of Mobile Robot)
Ing. Jiří Zygmont Bachelors

2003/2004

Title Name of student Supervisor Type
Konstrukční návrh víceprstého chapadla pro manipulaci s předměty obecného tvaru do hmotnosti 3 kg.
(The Design of the Anthropomorphic Gripper for a Manipulation with Subjects of a Common Shape into 3 kg Mass)
Ing. Daniel Polák Bachelors
Modelování komponent a uzlů robotů
(The Modeling of Components and the Node of Robot)
Bc. Vlastimil Domes Bachelors
Navrhněte svařovací pracoviště pro výrobu ocelových jednoúčelových beden
(Robotized Welding Workplace for the Production of the Single-purpose Steel Boxes)
Bc. Petr Sojka Bachelors
Návrh robotizovaného pracoviště pro manipulaci s tyčovým materiálem větších délek
(The Design of the Robotized Workplace for a Manipulation with the Shaft Material More Length)
Bc. Kamil Pohludka Bachelors
Návrh RTP paletizace kartonů s mlékem
(The Design of the Robotic Technology Workplace for the Milk Carton Palletisation)
Bc. Roman Špok Bachelors
Návrh RTP pro soustružení krátkých hřídelí
(The Design of the Robotic Technology Workplace for Turning of Short Shafts)
Ing. Petr Vojta Bachelors
Robotizované technologické pracoviště pro svařování ocelových radiátorů ústředního vytápění koupelen
(Robotized Technological Workplace for Welding of Steel Radiators for a Central Heating of Bathrooms)
Bc. Roman Fikáček Bachelors
Řízení školního robotu
(The Control of the Education Robot)
Ing. David Stoniš Bachelors
Řízení školního robotu
(The Control of the Education Robot)
Ing. Ján Babjak, Ph.D. Bachelors

2002/2003

Title Name of student Supervisor Type
Konstrukční návrh kloubového mechanismu pro obsluhu pacientů Bc. Pavel Peráček Bachelors
Konstrukční návrh manipulační nástavby pro servisní robot s využitím v prostředí indoor Ing. Petr Husák Bachelors
Konstrukční návrh paralelní struktury pro letecký simulátor Bc. Miroslav Kazda Bachelors
Konstrukční návrh úchopné hlavice pro manipulaci s drobnými předměty v domácím a kancelářském prostředí Bc. Petr Opatřil Bachelors
Konstrukční návrh výměnného efektorového podsystému mobilního bezpečnostního robotu Bc. Libor Szyrocki Bachelors
Konstrukní návrh bloku kola pro aplikaci podvozků autonomních robotů
(The Constructive Design of the Wheel Block for a Application of Autonomous Robot Chassis)
Ing. Ondřej Vozar Bachelors
Návrh dispozičního řešení robotizovaného svařovacího pracoviště pro svařování rámu jízdních kol Bc. Jiří Vítek Bachelors
Návrh distribuovaného řídícího systému Bc. Roman Stuchlík Bachelors
Řídící a vizualizační software robotu PROB20 Bc. Aleš Rosa Bachelors

2001/2002

Title Name of student Supervisor Type
Návrh mobilního robotu s pásovým podvozkem pro inspekční činnost Ing. Vojtěch Rozsíval Bachelors
Návrh projekčního řešení pracoviště pro robotizovanénavěšování kol osobních automobilů na lakovací závěsy Ing. Adam Gregor Bachelors
Studie vlivu provozních podmínek PR na spolehlivost jejich provozu v PVS Ing. David Palarčík Bachelors
Technické řešení inspekčního robotu Bc. Petr Mohyla Bachelors

2000/2001

Title Name of student Supervisor Type
Návrh manipulátoru a efektoru pro paletizaci ve výrobě dlaždic Bc. Marek Skála Bachelors

1999/2000

Title Name of student Supervisor Type
Konstrukční návrh třípolohové přesuvny palet pro RTP třískového opracování Bc. Kamil Zezula Bachelors
Návrh chapadla pro manipulaci s křehkými objekty Ing. Petr Šrek Bachelors
Návrh mobilního robotu s kolovým podvozkem Ing. Radim Šimánek Bachelors
Navrhněte výrobní linku pro lepení izolačních přířezů prefizolu na šablony beternitu. Výkon linky 100.000m /rok Bc. Adam Piechowicz Bachelors
Navrhněte výrobní linku pro výrobu jader litinových radiátorů Bc. Miroslav Zedník Bachelors

1998/1999

Title Name of student Supervisor Type
Montážní pracoviště pro montáž světlometů Ing. Lukáš Trubač Bachelors
Návrh antropomorfního čerpadla Bc. Andrzej Chlebik Bachelors
Návrh projekčního řešení modelového PVS pro výukové účely v laboratořích katedry robototechniky Bc. Michael Vrona Bachelors
Návrh ramene pro antropomorfní chapadlo Bc. Tomáš Koláček Bachelors
Svařovací pracoviště pro výrobu přírubových součástí kabelových bubnů Ing. Jan Iraku Bachelors
Technické řešení pracoviště pro finální montáž ochran telefonních ústředen (bleskojistek) proti zasažení bleskem a statickým výbojem Bc. Přemysl Kukla Bachelors

1997/1998

Title Name of student Supervisor Type
Bc. Forgani Abdulhakim Ali Bachelors
Ing. Pavel Brožek Bachelors
Ing. Rostislav Slavík Bachelors
Bc. Peter Janeček Bachelors
Bc. Stanislav Zajíc Bachelors

1996/1997

Title Name of student Supervisor Type
Bc. Ludvík Kochaníček Bachelors
Bc. Michal Adamčík Bachelors
Bc. Roman Sosna Bachelors
Bc. Jan Kucharczyk Bachelors

1995/1996

Title Name of student Supervisor Type
Ing. Petr Vejnoska Bachelors
Bc. Josef Kocián Bachelors
Bc. David Anderle Bachelors
Bc. Kamil Stibor Bachelors

1994/1995

Title Name of student Supervisor Type
Bc. Stanislav Večeřa Bachelors
Bc. Libor Mrozovský Bachelors
Bc. Pavla Kotzurová Bachelors
Bc. Ladislav Kachel Bachelors