Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Mechatronika

O studijním programu

Absolventi bakalářského studijního programu Mechatronika, na Fakultě strojní, získají znalosti potřebné pro práci se systémy s komplexní strukturou, které tvoří vzájemně propojené mechanické, elektrické a řídicí subsystémy. Mají znalosti z oblasti měření, ze syntézy řídicích systémů, návrhu regulačních obvodů, přehled o vlastnostech a možnostech použití akčních členů a senzorů. Znalosti z mechaniky, měření a zpracování signálů jim umožňují řešit aplikační úlohy v oblasti řízení systémů s vysokou dynamikou a vysokými nároky na výsledné užitné vlastnosti stroje. Absolventi se uplatní při projekci, testování, uvádění do provozu, provozu a údržbě mechatronických systémů s pohony různých druhů, snímači a číslicovými řídicími systémy. Mají přehled o metodách syntézy mechatronických systémů a ovládají nástroje počítačové podpory jejich návrhu.

Profese

  • Provozní technik
  • Projekce, testování, uvádění do provozu, provozu a údržbě mechatronických systémů s pohony různých druhů, snímači a číslicovými řídicími systémy
  • Programátor
  • Konstruktér
  • Projektant výrobních systémů
  • Technik údržby
  • Projekční pracovník
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0714A270002
Název programu česky Mechatronika
Název programu anglicky Mechatronics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Elektrotechnika