Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Průmyslové roboty se používají v průmyslu pro automatizaci některých činností, kde nahrazují lidské pracovníky. Jedná se o technologické operace jako svařování či lakování a o manipulační činnosti, tedy přenášení objektů.

Studenti oborů garantovaných Katedrou robotiky se během studia seznamují v laboratořích Centra robotiky s několika různými typy průmyslových robotů od známého švédsko-švýcarského výrobce ABB. Naučí se roboty ovládat a programovat a rovněž mohou zdarma získat oficiální certifikát ABB v úrovních operátor, seřizovač a specialista.

Práce s roboty je vyučována na níže uvedených pracovištích. Všechna pracoviště jsou vybavena nezbytnými bezpečnostními prvky, aby byla zajištěna ochrana zdraví studentů.

Pracoviště pro rychlou manipulaci

Toto pracoviště obsahuje robot ABB IRB 360 FlexPicker®. Jedná se o jediného zástupce průmyslových delta robotů na Centru robotiky a rovněž jediný robot, který je zavěšen na konstrukci a operuje pod sebou. Robot je řízen softwarem ABB PickMaster 3, který je spouštěn na PC, které je součástí pracoviště. Pickmaster vyhodnocuje snímky z kamery a jednotlivým objektům přiřazuje souřadnice, které následně předává robotu ke zprocesování. Takto sestavená pracoviště se využívají především k vysoko objemové manipulaci, často ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

Parametry robotu ABB IRB 360

Zrychlení robotu 150 m/s2
Maximální rychlost koncového bodu 10 000 mm/s
Opakovatelná přesnost 0,04 - 0,01 mm (závisí na zatížení)
Hmotnost 120 kg
Nosnost 1 kg

Další výbava pracoviště

 • Pásový dopravník,
 • článkový dopravník,
 • osvětlený box s kamerou Basler,
 • přísavkový efektor.
IRB360_01

Pracoviště se silovým senzorem

Toto pracoviště vybavené robotem ABB IRB1600 bylo zakoupeno z prostředků projektu Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů. Je vybaveno softwarovou nástavbou Machining FC GUI, podporou Machining PowerPack v RobotStudiu, otočným stolem a systémem pro ruční výměnu nástrojů je toto pracoviště silným nástrojem pro testování, měření a další činnosti užitečné při realizaci vědecko-výzkumných činností.

Velmi zajímavé je „rozvolnění“ robotu v definovaných osách, díky silově-momentovému senzoru robot dokáže „vnímat“ své okolí a definovanou silou proti němu působit. Tento princip je užitečný například při aplikacích obrábění či broušení robotem.

Parametry robotu ABB IRB1600

Zrychlení robotu 45 m/s2
Maximální rychlost koncového bodu 2 500 mm/s
Opakovatelná přesnost 0,02 mm
Hmotnost 250 kg
Nosnost 10 kg
Dosah 1,2 m

Další výbava pracoviště

 • otočný stůl,
 • systém ruční výměny nástrojů Shunk SHA 040,
 • silový senzor ABB Integrated Force Sensor 165,
 • přípravek pro kopírování trajektorie,
 • kopírovací efektor,
 • různé upínací přípravky pro konkrétní měření a testy.
IRB360_01

Pracoviště se svařovacím robotem

Toto pracoviště vybavené robotem ABB IRB1660iD bylo zakoupeno z prostředků projektu Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů. Je vybaveno softwarovou nástavbou FlexArc Lean–L, podporou ArcWelding PowerPack v RobotStudiu, polohovadlem, čisticí stanicí, hořákem a podavačem drátu, což umožnuje na tomto pracovišti provádět simulované obloukové svařování. Reálné obloukové svařování není z bezpečnostních důvodů umožněno. Robot je zajímavý mimo jiné dutou šestou osou, skrze kterou je možné vedení materiálnu a energií k nástroji.

Pracoviště je využíváno v menší míře k výuce, především pak k demonstračním účelům a výzkumné činnosti. Pracoviště bylo využito například při dlouhodobém testování a samotném vývoji jednoúčelového stroje pro aplikaci gumového profilu na kovové výrobky.

Parametry robotu ABB IRB1660iD 4/1,55

Zrychlení robotu 45 m/s2
Maximální rychlost koncového bodu 2 500 mm/s
Opakovatelná přesnost 0,02 mm
Hmotnost 257 kg
Nosnost 4 kg
Dosah 1,53 m

Další výbava pracoviště

 • polohovadlo,
 • čisticí stanice se střihem drátu, frézováním hořáku, proplachem hořáku a automatickou kalibrací tcp systémem BullsEyE,
 • podavač drátu,
 • svařovací hořák.
IRB1660iD

Pracoviště s přísavkovým efektorem

Pracoviště vzniklo v rámci projektu SGS na katedře robotiky a slouží především pro nižší úroveň výuky práce s průmyslovými roboty, kterou absolvují studenti třetího ročníku bakalářského studia. Pracoviště je rovněž hojně využíváno pro demonstrační účely při různých návštěvách, exkurzích či různých univerzitních akcích, kupříkladu Noci Vědců.

Parametry robotu ABB IRB140

Zrychlení robotu 25 m/s2
Maximální rychlost koncového bodu 2 500 mm/s
Hmotnost 96 kg
Nosnost 6 kg
Dosah 0,8 m

Další výbava pracoviště

 • přísavkový efektor (pro odebírání kostek),
 • ejektor s monitorováním tlaku,
 • zásobník kostek o rozměru 35x35x35 mm.
IRB140_01

Pracoviště se systémem výměny nástrojů

Pracoviště vzniklo v rámci projektu SGS na katedře robotiky a slouží především pro nižší úroveň výuky práce s průmyslovými roboty, kterou absolvují studenti třetího ročníku bakalářského studia. Pracoviště je rovněž hojně využíváno pro demonstrační účely při různých návštěvách, exkurzích či různých univerzitních akcích, kupříkladu Noci Vědců.

Parametry robotu ABB IRB140

Zrychlení robotu 25 m/s2
Maximální rychlost koncového bodu 2 500 mm/s
Hmotnost 96 kg
Nosnost 6 kg
Dosah 0,8 m

Další výbava pracoviště

 • systém výměny nástrojů Schunk SWS005,
 • pracovní deska naklopitelná o 10° v osách x a y,
 • přípravek „Horký drát“,
 • zásobník kostek,
 • přísavkový efektor (odebírání kostek rozměru 35x35x35 mm),
 • kopírovací efektor pro horký drát,
 • popisovač.
IRB140_02

Pracoviště s modulárním přísavkovým efektorem

Pracoviště vzniklo v rámci projektu SGS na katedře robotiky a slouží především pro nižší úroveň výuky práce s průmyslovými roboty, kterou absolvují studenti třetího ročníku bakalářského studia. Pracoviště je rovněž hojně využíváno pro demonstrační účely při různých návštěvách, exkurzích či různých univerzitních akcích, kupříkladu Noci Vědců.

Parametry robotu ABB IRB140

Zrychlení robotu 25 m/s2
Maximální rychlost koncového bodu 2 500 mm/s
Hmotnost 96 kg
Nosnost 6 kg
Dosah 0,8 m

Další výbava pracoviště

 • modulární přísavkový efektor se čtyřmi přísavkami,
 • zásobník kostek.
IRB140_03