Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V prosinci roku 2023 byla zahájena rekonstrukce 1. patra budovy Staré menzy v prostoru kolejí, která rozšíří prostory stávajícího Centra robotiky našeho pracoviště. Rekonstrukce je financována z projektu Infrastrukturní podpora doktorských studijních programů VŠB-TUO, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0008111 (výzva OP Jan Amos Komenský, Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů), OP-JAK MŠMT, EU a měla by být dokončena ve druhém čtvrtletí roku 2024.

V rámci rekonstrukce budou vybudovány učebny – včetně zázemí pro tuzemské a zahraniční doktorandy:

Učebna kolaborativní robotiky

 • Způsoby a metody detekce a lokalizace obsluhy v rámci pracoviště.
 • Metody vizuální a haptické zpětné vazby o stavu pracoviště operátorovi.
 • Metody a navrhování účinných bezpečnostních opatření a jejich testování a kontrola.
 • Metodika pro kontrolu plnění bezpečnostních limitů dle norem/technických specifikací.

Učebna servisní robotiky

 • Rozpoznávání objektů a on-line korekce trajektorie robotu.
 • Detekce a korekce chybné orientace objektu manipulace.
 • Manipulace pomocí 3D vidění.
 • Adaptivní robotizované měření 3D dílů a součástí (výrobků).
 • Optimalizace strategie měřicí trajektorie a měřicího pracoviště.
 • Vyhledávací algoritmy mračen bodů, vývoj metrik, paralelizace vyhledávání v rozsáhlých databázích.
 • Antikolizní systémy robotů založené na on-line úpravě trajektorie.

Učebna robotických a mechatronických systémů v konceptu I4.0

 • Robotizace v malých a středních podnicích, které nemají podporu velkých systémových integrátorů.
 • Návrh optimální konfigurace robotizovaného pracoviště dle zadaných kritérií s využitím strojového učení.
 • Nekonvenční kinematické struktury manipulátorů a jejich optimalizace.
 • Monitorování, vyhodnocování a optimalizace vybraných parametrů robotizovaného pracoviště.
 • Zvyšování přesnosti manipulátorů.

Učebna projektování a simulací robotických systémů

 • Digitální dvojče, cloudové služby, HW a SW prostředky.
 • Senzorické subsystémy.
 • Strojové vidění, hybridní systémy.
 • Využití virtuální a rozšířené reality.
Vizualizace nových prostor Centra robotiky po rekonstrukci