Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kolaborativní roboty jsou zkonstruovány tak, aby mohly bezpečně pracovat v bezprostřední blízkosti lidí. Jsou vybaveny řadou bezpečnostních čidel a jejich rychlosti a síly jsou omezeny tak, aby při kontaktu s člověkem nemohly způsobit zranění. 

Studenti oborů garantovaných Katedrou robotiky se během studia seznamují v laboratořích Centra robotiky s kolaborativními roboty od známého dánského výrobce Universal Robots. Naučí se roboty ovládat a programovat .

Následuje popis pracovišť vybavených kolaborativním robotem. Na některých z nich probíhá výuka, jiné jsou primárně využívány pro vědu a výzkum.

Pracoviště pro řízení robotu pomocí gest

Toto pracoviště simuluje pracovní prostředí pro spolupráci robotu s člověkem a mohou na něm být implementovány, testovány a dále vyvíjeny navrhované systémy usnadňující tuto spolupráci. Pracoviště je kromě robotu UR3e vybaveno i kamerovým systémem, který dokáže detekovat ruce operátora a rozpoznat několik základních gest. Operátor tak může programovat trajektorii robotu intuitivním způsobem pomocí rukou. Ověřovány jsou zde i metody pro detekci rukou v obraze kamer (neuronové sítě).

Video: demonstrace programování robotu pomocí gest.

Pracoviště je používáno pro vědecko-výzkumnou činnost v rámci projektů řešených na Katedře robotiky.

Parametry robotu UR3e

Dosah 500 mm
Nosnost 3 kg
Opakovatelná přesnost 0,03 mm
Hmotnost 11,2 kg
Typická rychlost koncového bodu 1 m/s

Další výbava pracoviště

  • kamerový systém,
  • velkoplošná obrazovka pro vizualizaci.
UR3_02

Pracoviště pro sdílení pracovního prostoru s člověkem

Ačkoliv případná kolize kolaborativního robotu s lidskou obsluhou ve sdíleném pracovním prostředí nepředstavuje zdravotní riziko, stále se jedná o nežádoucí zdržení výrobního cyklu, protože robot se dostává do stavu nouzového vypnutí. Probíhá proto výzkum různých metod pro umožnění plnohodnotného sdílení pracovního prostoru, kdy se robot a lidská obsluha vzájemně nejen neohrožují, ale ani neomezují. Jednou z typických úloh je automatická úprava trajektorie robotu v reakci na výskyt dynamických překážek (typicky např. ruce operátora či předměty v rukou neseny).

Toto pracoviště je kromě robotu UR3e vybaveno i kamerovým systémem, který dokáže detekovat neočekávané dynamické překážky v pracovním prostoru robotu. Řídicí systém poté na překážky reaguje úpravou trajektorie robotu.

Video: řízení robotu v dynamickém prostředí.

Pracoviště je používáno pro vědecko-výzkumnou činnost v rámci projektů řešených na Katedře robotiky.

Parametry robotu UR3e

Dosah 500 mm
Nosnost 3 kg
Opakovatelná přesnost 0,03 mm
Hmotnost 11,2 kg
Typická rychlost koncového bodu 1 m/s

Další výbava pracoviště

  • kamerový systém,
  • velkoplošná obrazovka pro vizualizaci.
UR3_01

Pracoviště s robotem UR10e

V sekci kolaborativní robotiky na Centru robotiky se nachází pracoviště s kolaborativním robotem UR10e. Rám pracoviště je vyroben z hliníkových item profilů, na kterých jsou připevněny pracovní desky se závitovými otvory. Díky otvorům se závity lze snadno připevnit různé držáky a přípravky v přesných polohách vzhledem k poloze robotu.

Pracoviště se aktuálně používá pro digitalizaci povrchů, tvorbu 3D mračen bodů a pro ověření simulačních modelů laserových senzorů. Díky kolaborativnímu robotu lze „z blízka“ nahlížet do pracoviště, aniž by se robot musel zastavit, přitom pracoviště není oploceno. Samozřejmě musí být dodrženy parametry pro kolaborativní režim a bezpečnostní opatření.

Parametry robotu UR10e

Dosah 1 300 mm
Nosnost 12,5 kg
Opakovatelná přesnost 0,05 mm
Hmotnost 33,5 kg
Typická rychlost koncového bodu 1 m/s
UR10_01