Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Robotika

O studijním programu

Absolventi navazujícího dvouletého magisterského studia oboru Robotika si osvojí poznatky potřebné k návrhu robotů, manipulátor a komplexních mechatronických systémů a k jejich nasazení ve výrobních systémech.

Do dalšího okruhu patří problematika řízení a řídících systémů, senzoriky, aplikování strojového vidění,softwarového inženýrství, řídicích systémů, elektroniky a pohonů. Třetí okruh zahrnuje znalosti potřebné pro projektování výrobních systémů s průmyslovými roboty, zabezpečení provozu, údržby, seřízení a programování robotizovaných pracovišť.

Absolventi se tedy mohou uplatnit jako konstruktéři, projektanti, provozní technici, programátoři, specialisté pro různé oblasti aplikací výpočetní techniky využívající zmiňovaný software.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 2301T013
Název oboru česky Robotika
Název oboru anglicky Robotics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant prof. Dr. Ing. Petr Novák
Klíčová slova Průmysl 4.0
Průmyslový robot
Robotika
Servisní robotika