Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Robotika

Informace pro uchazeče

V rámci specializace Robotika získají absolventi zkušenosti jako konstruktéři prvků průmyslových robotů, kolaborativních robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť (dopravníků, zásobníků, hlavic průmyslových robotů aj.) ale také jako projektanti těchto zařízení. Získají základní dovednosti a kompetence v používání špičkových 3D návrhových a simulačních aplikací pro výše uvedené oblasti konstruování a projektování. S ohledem na koncept Průmysl 4.0 tvoří robotizace jeho nejvýznamnější oblast.

Profese

  • Konstruktér
  • Manažer logistiky
  • Projektant výrobních systémů
  • Výpočtář
  • Technický manažer
  • Kvalifikovaný prodejce
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S07
Název specializace česky Robotika
Název specializace anglicky Robotics
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra robotiky
Zodpovědná osoba doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova Průmysl 4.0
Robotika
Automotive