Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Robotika

O studijním programu

Obor Robotika je zaměřen na výzkum a vývoj robotických zařízení jak v oblasti průmyslové robotiky, tak v oblasti servisní robotiky s využitím ve zdravotnictví, bezpečnostním inženýrství i v domácím použití. Obor je silně interdisciplinární, absolventi získají znalosti v oblasti tvorby a optimalizace mechanického subsystému s počítačovou podporou, v oblasti řízení a senzoriky je kladen důraz na nejnovější technické i programové prostředky řízení, vnímání prostředí a komunikace s člověkem a v oblasti pohonných subsystémů jsou to znalosti nových elektrických, hydraulických a pneumatických pohonů a jejich aplikací. Absolventi si osvojí metodiku vědecké práce v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje a uplatní se zejména ve vývojových odděleních firem v robotice, strojírenství i automotive.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2301V013
Název oboru česky Robotika
Název oboru anglicky Robotics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Klíčová slova robot
mobilní robot
servisní robotika
průmyslová robotika