Tento mobilní robot je vyvíjen mezinárodním týmem (ČR, Polsko, Španělsko, Rakousko) v rámci projektu EU Coal & Steel, viz podrobnější informace:

Webová prezentace projektu TeleRescuer

Telerescuer - vizualizace mračna bodů získaného 3D skenováním uhelného dlu