Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tento mobilní robot je primárně určen pro dálkové prověření stavu podvozku zaparkovaného silničního vozidla - konkrétně hledání připevněných výbušnin. Mobilní robot byl navržen a realizován v diplomové práci studenta katedry.

Podvozek byl konstrukčně navržen s ohledem pro plánované použití a má proto zejména nízkou světlou výšku umožňující zajetí pod podvozek téměř všech osobních automobilů. Pro výrobu většiny částí konstrukce podvozku byl použit polykarbonát (PC) a technologie Rapid Prototyping z důvodu rychlé realizace a rovněž pro praktické otestování vhodnosti této technologie a materiálu v náročnější aplikaci.

Robot je v přední části vybaven kamerovou hlavou obsahující barevnou kameru, LED osvětlení s regulovatelnou intenzitou a laserový dálkoměr. Kamerovou hlavu je možno natáčet kolem vodorovné osy nahoru a dolů za účelem prohlídky spodní části podvozku automobilu. V zadní části podvozku je druhá kamera (pevně umístěná) usnadňující couvání. Obraz z obou kamer je přenášen bezdrátově na obrazovku řídicí aplikace běžící na libovolném notebooku nebo počítači. Tato aplikace rovněž umožňuje i bezdrátové řízení všech funkcí robotu (jízda, naklápění kamerové hlavy, volba aktivní kamery, volba intenzity osvětlení, zapínání laserového snímače) a zobrazuje jeho stav (proud v pohonech, vzdálenost změřená laserovým snímačem). Pro ovládání operátorem je použit pákový ovladač typu gamepad, pomocné funkce (tzn. vše kromě jízdy) je možno alternativně ovládat i přímo v okně aplikace.

Financování

Název projektu: Průzkumný mobilní robot pro složky IZS - SP2011/5 (studentská grantová soutěž Fakulty strojní VŠB-TUO v roce 2011).

Základní technické údaje

  • Rozměry: 552 x 560 x 90 mm
  • Hmotnost: 21 kg
  • Nosnost: 5 kg

kraken.jpg
Demonstrace mobilního robotu Kraken