Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Robot ARES je univerzální modulární struktura mobilního robotu na pásovém podvozku se dvěma hlavními pásy řízenými smykem. Robot se může pohybovat po schodech a projet dveřmi o šířce 800 mm. Podvozek je neodpružený a veškeré tlumení rázů a malé propružení se odehrává v rámci rozvoru (710 mm) a podpěrných kol. Hnací kolo hlavního pásu představuje odlehčená ozubená ocelová řemenice. Osa hnacího kola je 221 mm nad terénem.

Ve spojení s nástavbovými moduly lze využít robot pro širokou škálu servisních úloh. V tomto případě se může jednat o manipulační nástavby, zásobníky na odebrané vzorky, efektory pro odběr vzorků různého skupenství, kamerové subsystémy pro monitorování a kamerový subsystém pro pořizování 3D metrických dat apod. Dále lze vybavit robot detekčními přístroji pro kvalitativní stanovení nebezpečných látek apod. Jako další příklad lze uvést umístění manipulační nástavby na horní plošinu robotu. V tomto případě se jedná o servisní robot např. pro odběr vzorků v místě mimořádné události a jejich transport.

V době svého vzniku (rok 2010) byl robot vybaven modulem s vodním rozstřelovačem určeným pro zneškodňování výbušnin, v následujícím roce byl pak modulární systém rozšířen o manipulační nadstavbu se 4 stupni volnosti a systém pro odběr vzorků tekutin. V přípravě jsou i další moduly.

Základní technické údaje

  • Rozměry: 1253 x 731 x 810 mm
  • Podvozek: pásový (12 neodpružených vodících kol)

ares.jpg
Mobilní robot Ares s ramenem a systémem pro odběr vzorků nebezpečných tekutin