Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 5. 2013!

Asistent nebo odborný asistent Katedry robototechniky

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa asistenta nebo odborného asistenta Katedry robototechniky.

Obecné požadavky:

  • VŠ vzdělání se zaměřením na obor robotika;
  • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost;
  • přednostně titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent v oboru nebo předpoklad brzkého dosažení;
  • aktivní znalost anglického jazyka;
  • znalost a praktické používání systému Creo a dalších jeho modulů;
  • zkušenosti s 3D vývojovým systémem ABB Robot studio výhodou;
  • předpokládá se schopnost adaptability na nové odborné, vědecké a výzkumné oblasti;
  • trestní bezúhonnost;

Termín nástupu: 1. 9. 2013 (případně po dohodě pozdější)

Přihlášku doložte profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi, doklady o dosaženém vzdělání a případnými dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci, a doručte v zalepené obálce s označením „OA 354“. Veškeré materiály se odevzdávají 1x v tištěné a 1x v elektronické formě (ve formátu PDF) na vhodném nosiči na sekretariát děkana Fakulty strojní.

Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění na adresu:
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Sekretářka děkana FS
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

Vloženo: 1. 5. 2013
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: 354 - Katedra robotiky
Zpět na seznam novinek