Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra robotiky

Katedra je zaměřena komplexně na problematiku robotiky, a to jak na všech úrovních výuky, tak i ve vědě a výzkumu a v odborné činnosti pro praxi. V souladu s aktuálními trendy rozvíjí pracovníci katedry témata servisní robotiky, kolaborativní robotiky a aplikace robotů i mimo strojírenství.

4. místo v soutěži ARC 2022

Tým doktorandů a studentů naší katedry RoverOva dosáhl se svým robotem K3P4 slušného 4. místa v historicky prvním ročníku mezinárodní soutěže mobilních robotů Anatolian Rover Challenge v Turecku.

6. místo v soutěži ERC 2021

Tým doktorandů a studentů naší katedry RoverOva dosáhl se svým robotem K3P4 slušného 6. místa při své čtvrté účasti na mezinárodní soutěži mobilních robotů European Rover Challenge.

2. místo v soutěži ERC 2020

Tým doktorandů a studentů naší katedry RoverOva dosáhl se svým robotem K3P4 vynikajícího 2. místa při své třetí účasti na mezinárodní soutěži mobilních robotů European Rover Challenge. Tým rovněž získal dvě speciální ceny – za nejlepší analýzu a nejlepší autonomní navigaci. Soutěže se účastnilo celkem 46 týmů z celého světa.

3. místo v soutěži ERC 2019

Tým doktorandů a studentů naší katedry RoverOva dosáhl se svým robotem K3P4 vynikajícího 3. místa při své druhé účasti na mezinárodní soutěži mobilních robotů European Rover Challenge. Soutěže se účastnilo celkem 28 týmů z 13 zemí včetně například Německa, Velké Británie, Austrálie, Indie, Turecka, Kolumbie nebo Bangladéše.

Certifikát ABB

Katedra robotiky nabízí studentům pátého ročníku prezenční formy studia možnost získání oficiálního certifikátu ABB v úrovních operátor, seřizovač a specialista. Certifikát je pro studenty zdarma, podmínkou je účast na dvoudenním školení a poté složení testu.

Zahájení semestru

Přejeme všem studentům hodně štěstí v právě začínajícím zimním semestru 2022/2023.

Pokud máte v rozvrhu uvedenu výuku na místnosti KAMT29 nebo KAMT27 a nevíte, kde to je, použijte prosím tyto obrázkové návody: KAMT27, KAMT29

Bakalářské studium

Robotika

Robotika je dnes i tam, kde by ji člověk ještě před pár lety nehledal – třeba ve zdravotnictví nebo textilním, obuvnickém a potravinářském průmyslu. Takže pokud si zvolíte tuhle specializaci, práci máte jistou. A ještě si budete vybírat. Naučíme Vás navrhovat a řídit průmyslové i kolaborativní roboty, manipulátory a celé robotizované provozy. To vše v konceptu Průmyslu 4.0. Společně budeme sledovat trendy – dnes jsou v kurzu třeba servisní a kolaborativní roboty nebo biorobotika.

Mechatronika

Váháte mezi strojírenstvím, elektrotechnikou a informatikou? Už nemusíte. Mechatronika, to je nejmodernější propojení přesné mechaniky, elektra a inteligentního počítačového řízení. Na principu mechatroniky funguje prakticky každý moderní výrobek. Takže pokud se pustíte do jejího studia, práci pak najdete vždycky. Uplatníte se ve strojírenství i elektrotechnickém průmyslu, robotice, biomedicíně, ekonomice a dalších příbuzných oborech.

Magisterské studium

Robotika

Studijní program využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména diplomové práce nebo specializovanými odbornými předměty vedenými odborníky z průmyslu.

Konstrukce robotické techniky

Připravíme Vás na uplatnění na pozice konstruktér či vedoucí konstrukčního týmu řešícího problematiku vývoje, konstrukce a nasazování robotické techniky, včetně jejich subsystémů a uzlů. Budete používat a rozumět špičkovým výpočtovým, návrhovým, konstrukčním, simulačním a optimalizačním softwarovým nástrojům. Budete způsobilý analyzovat zadání a přijmout potřebné kroky a postupy vedoucí k úspěšnému splnění cílů. 

Projektování robotizovaných pracovišť

Nudete odborně způsobilý pracovat na pozici, případně vést tým, zabývající se navrhováním, úpravami, optimalizací a modernizacemi robotizovaných pracovišť podle zadání, případně požadované funkcionality a vazeb na daný proces. Naučíme Vás používat špičkové návrhové a simulační softwarové nástroje pro oblast projektování.

Servisní robotika

Budete schopen pracovat jako vývojový pracovník či konstruktér, a to samostatně, nebo v týmu v oblastech servisní robotiky, případně jako vedoucí týmu řešícího problematiku vývoje. Budete ovládat a rozumět potřebným vývojovým, konstrukčním, simulačním a optimalizačním nástrojům. Naučíme Vás používat moderní 3D návrhové, simulační a inovační systémy a výstupy těchto systémů aplikovat.

Doktorské studium

Robotika

Robotika je moderní a perspektivní obor, který již nyní mění svět a má před sebou otevřenou budoucnost – poptávka po odbornících (a dobře placených). Roboti jezdí, léčí a pomáhají, vyrábějí a pěstují, vydělávají a uklízí. Skoro vše je řízeno automaticky. A vy budete u toho: umět je vyvíjet, nasazovat i používat. Vypisujeme kreativní témata doktorských prací, jsme úspěšní v získávání vědecko-výzkumných projektů a zapojujeme do jejich řešení naše studenty.