Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra robotiky

Katedra je zaměřena komplexně na problematiku robotiky, a to jak na všech úrovních výuky, tak i ve vědě a výzkumu a v odborné činnosti pro praxi. V souladu s aktuálními trendy rozvíjí pracovníci katedry témata servisní robotiky, kolaborativní robotiky a aplikace robotů i mimo strojírenství.

18. místo v soutěži URC 2023

Tým RoverOva složený ze studentů naší katedry dosáhl se svým robotem K3P4 18. místa v mezinárodní robotické soutěži University Rover Challenge v Utahu, USA.

4. místo v soutěži ARC 2022

Tým doktorandů a studentů naší katedry RoverOva dosáhl se svým robotem K3P4 slušného 4. místa v historicky prvním ročníku mezinárodní soutěže mobilních robotů Anatolian Rover Challenge v Turecku.

6. místo v soutěži ERC 2021

Tým doktorandů a studentů naší katedry RoverOva dosáhl se svým robotem K3P4 slušného 6. místa při své čtvrté účasti na mezinárodní soutěži mobilních robotů European Rover Challenge.

2. místo v soutěži ERC 2020

Tým doktorandů a studentů naší katedry RoverOva dosáhl se svým robotem K3P4 vynikajícího 2. místa při své třetí účasti na mezinárodní soutěži mobilních robotů European Rover Challenge. Tým rovněž získal dvě speciální ceny – za nejlepší analýzu a nejlepší autonomní navigaci. Soutěže se účastnilo celkem 46 týmů z celého světa.

3. místo v soutěži ERC 2019

Tým doktorandů a studentů naší katedry RoverOva dosáhl se svým robotem K3P4 vynikajícího 3. místa při své druhé účasti na mezinárodní soutěži mobilních robotů European Rover Challenge. Soutěže se účastnilo celkem 28 týmů z 13 zemí včetně například Německa, Velké Británie, Austrálie, Indie, Turecka, Kolumbie nebo Bangladéše.

Certifikát ABB

Katedra robotiky nabízí studentům pátého ročníku prezenční formy studia možnost získání oficiálního certifikátu ABB v úrovních operátor, seřizovač a specialista. Certifikát je pro studenty zdarma, podmínkou je účast na dvoudenním školení a poté složení testu.

Bakalářské studium

Robotika

Robotika je dnes i tam, kde by ji člověk ještě před pár lety nehledal – třeba ve zdravotnictví nebo textilním, obuvnickém a potravinářském průmyslu. Takže pokud si zvolíš tuhle specializaci, práci máš jistou. A ještě si budeš vybírat. Naučíme Tě navrhovat a řídit průmyslové i kolaborativní roboty, manipulátory a celé robotizované provozy. To vše v konceptu Průmyslu 4.0. Společně budeme sledovat trendy – dnes jsou v kurzu třeba servisní a kolaborativní roboty nebo biorobotika.

Mechatronika

Váháš mezi strojírenstvím, elektrotechnikou a informatikou? Už nemusíš. Mechatronika, to je nejmodernější propojení přesné mechaniky, elektra a inteligentního počítačového řízení. Na principu mechatroniky funguje prakticky každý moderní výrobek. Takže pokud se pustíš do jejího studia, práci pak najdeš vždycky. Uplatníš se ve strojírenství i elektrotechnickém průmyslu, robotice, biomedicíně, ekonomice a dalších příbuzných oborech.

Magisterské studium

Studijní program Robotika využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména diplomové práce nebo specializovanými odbornými předměty vedenými odborníky z průmyslu. Studenti si mohou zvolit jednu ze tří specializací a tím se odborně profilovat směrem, který je nejvíce zajímá.

Konstrukce robotické techniky

Zajímáš se o konstrukci? Co tahle začít navrhovat roboty a jejich součásti? Získáš znalosti o moderních konstrukčních materiálech a technologiích. Naučíš se pracovat ve špičkových 3D návrhových a simulačních systémech, zvládneš vytvářet topologický design a optimalizovat konstrukci. Budeš schopen navrhovat robotická zařízení. Uplatníš se jako konstruktér, případně vedoucí konstrukčního týmu. Zvládneš analyzovat zadání, zkonstruovat a zvolit vhodnou robotickou techniku.

Projektování robotizovaných pracovišť

Láká tě Průmysl 4.0? A co takhle se stát projektantem? Uděláme z Tebe vedoucího vývojových, projekčních nebo realizačních týmů. Seznámíš se s širokou škálou druhů robotů, naučíš se projektovat robotizované pracoviště. Naučíš s aplikovat normy a technické specifikace, zjistíš co je Product Lifecycle Management, získáš znalosti o jednotlivých částech a subsystémech robotizovaných pracovišť. Budeš pracovat v návrhových a simulačních systémech, zvládneš spravovat veškerou dokumentaci a 3D data. Dokážeš analyzovat a řešit rizika a dopady na výsledný projekt.

Servisní robotika

Zajímalo Tě vždy jak věci fungují? Baví Tě roboti, se kterými se setkáváš v běžném životě? A co takhle studium servisní robotiky? Může z tebe být konstruktér nebo vývojový pracovník. Naučíš se u nás navrhovat všechno potřebné pro zhotovení servisního robota – tedy jeho hardwarové, softwarové a hlavně i mechanické části. Naučíš se programovat a také získáš znalosti o subsystémech, jako jsou řídící, senzorický a akční. Budeš se zajímat o moderní technologie a materiály, včetně těch aditivních, seznámíš se s momentálními trendy v oblasti robotiky.

Doktorské studium

Robotika

Robotika je moderní a perspektivní obor, který již nyní mění svět a má před sebou otevřenou budoucnost – poptávka po odbornících (a dobře placených). Roboti jezdí, léčí a pomáhají, vyrábějí a pěstují, vydělávají a uklízí. Skoro vše je řízeno automaticky. A vy budete u toho: umět je vyvíjet, nasazovat i používat. Vypisujeme kreativní témata doktorských prací, jsme úspěšní v získávání vědecko-výzkumných projektů a zapojujeme do jejich řešení naše studenty.