Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Univerzální modulární drtič
Kód
CZ.01.01.01/01/22_002/0000526
Řešitel
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
OPTAK - Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Cílem projektu s názvem „Univerzální modulární drtič“ je průmyslový výzkum a experimentální vývoj nového drtiče, který díky své univerzálnosti a modulárnosti bude schopen pracovat s širokým profilem vstupních materiálů jako dřevní odpad a komunální odpad ale také různou velikostí vstupního materiálu. Dalším důležitým faktorem této inovativní konstrukce bude její snadná údržba a zvýšená životnost díky použitým materiálům. Modulární konstrukce povede ke snížení celkových provozních a servisních nákladů a také sníží potřebný čas odstávek zařízení určených pro tyto úkony.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam