Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2023
Kód
SP2023/077
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na tři výzkumné části: 1. Relaxace 3D tištěných komponentů zatížených axiální silou 2. Životnostní testování plastového ozubení 3. Optimalizace vybraných částí rezofonické kytary
Členové řešitelského týmu
Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jiří Struž, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Jiří Dobiáš
Ing. Tomáš Vlček
Ing. Lukáš Klapetek
Ing. Petr Cigán
Ing. Jan Bajgar
Bc. Vojtěch Krakowka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1.Relaxace 3D tištěných komponentů zatížených axiální silou
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
1.1.3D tisk vzorků a měření tečení a relaxace polyuretanového těsnění za účelem ověření těsnicích vlastností
Leden 2023 ÷ květen 2023.
1.2.Analýza sedání a relaxace šroubového spoje s plastovou podložkou
Červen 2023 ÷ říjen 2023.
1.3.Vypracování závěrečné zprávy a zhodnocení získaných poznatků
Listopad 2023 ÷ prosinec 2023.

2.Životnostní testování plastového ozubení
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
2.1.Teoretický výpočet měrných tlaků
Leden 2023 ÷ březen 2023.
2.2.Návrh testovacího zařízení
Duben 2023 ÷ červen 2023.
2.3.Příprava výpočetního modelu
Červenec 2023 ÷ říjen 2023.
2.4.Vypracování závěrečné zprávy
Listopad 2023 ÷ prosinec 2023.

3.Optimalizace vybraných částí rezofonické kytary
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
3.1.Rešerše týkající se problematiky rezonance a výsledného zvuku nástroje
Leden 2023 ÷ únor 2023.
3.2.Analýza stávajících dílů se zaměřením především na rezonátor a uchycení strun (struník)
Březen 2023 ÷ duben 2023.
3.3.Topologická optimalizace vybraných dílů z hlediska pevnosti i rezonance
Květen 2023 ÷ říjen 2023.
3.4.Vypracování závěrečné zprávy
Listopad 2023 ÷ prosinec 2023.

Výsledky výzkumu budou publikovány na mezinárodních konferencích ve sborníku evidovaném v databázi WoS nebo SCOPUS, případně v časopisech s IF.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 30000,- 30000,-
3. Materiálové náklady 45000,- 45000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 30000,- 38968,-
5. Služby 8968,- 0,-
6. Cestovní náhrady 0,- 0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 12663,- 12663,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 126631,-
Uznané náklady 126631,-
Celkem běžné finanční prostředky 126631,- 126631,-
Zpět na seznam