Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01
Kód
FRVS2015/107
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt Inovace předmětu Části a mechanismy strojů vytváří nový, moderní typ studijních materiálů - elektronické interaktivní multimediální PDF obsahující výukové texty, rovnice, tabulky, obrázky, fotky, videa a zvuk ve vzájemné interakci volně dostupné na internetu pro všechny studenty předmětu Části a mechanismy strojů 347-0301/01 Fakulty strojní a USP ve 4. semestru studijního programu Strojírenství B2341. Celkem 17. kapitol teorie bude interaktivně propojeno se 4 praktickými konstrukčními projekty do jednoho inteligentního digitálního celku. Inovace předmětu dále spočívá v aktualizaci a rozšíření předmětu o nová témata a nejnovější konstrukční prvky strojů a zařízení. Celofakultní předmět Části a mechanismy strojů je hodnocen 6 kredity a je také předmětem Státních závěrečných zkoušek oboru Konstrukce strojů a zařízení (2302R010) specializace Konstrukce strojních dílů a skupin (40).
Zpět na seznam