Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2020
Kód
SP2020/2
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na 5 výzkumných části: 1. Experimentální určení změny osové síly ve šroubech svěrného pouzdra. 2. Experimentální měření vibrací kardanové hřídele z hlediska změny její délky a vzájemné polohy křížových kloubů. 3. Použití 3D tisknutých řemenic při konstrukci jízdního kola. 4. Experimentální měření dvoustupňové automatické převodovky. 5. Výzkum v oblasti zkoušek tření ve šroubovém spoji.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jan Bajgar
Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
Ing. Václav Mosler
Ing. Lukáš Jančar
Ing. Jiří Beinstein
Ing. Vojtěch Heiník
Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D.
Ing. Jiří Struž, Ph.D.
Ing. Filip Dušek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1. Experimentální určení změny osové síly ve šroubech svěrného pouzdra.
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
1.1 Návrh zkušebního zařízení a vypracování konstrukční dokumentace. Výroba zkušebního zařízení.
Leden 2020 ÷ květen 2020.
1.2 Návrh metodiky měření osových sil ve šroubech svěrného pouzdra, měření osových sil a vyhodnocení jejich změny v závislosti na změně osové síly působící na pouzdro.
Červen 2020 ÷ září 2020.
1.3 Porovnání s výpočty MKP.
Říjen 2020.
1.4 Vypracování závěrečné zprávy.
Listopad 2020 ÷ prosinec 2020.

2. Experimentální měření vibrací kardanové hřídele z hlediska změny její délky a vzájemné polohy křížových kloubů.
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
2.1 Návrh zkušebního zařízení a vypracování konstrukční dokumentace.
Leden 2020 ÷ červen 2020.
2.2 Návrh metodiky měření vibrací při změně délky kardanové hřídele a změně vzájemné polohy křížových kloubů.
Červenec 2020 ÷ říjen 2020.
2.3 Vypracování závěrečné zprávy.
Listopad 2020 ÷ prosinec 2020.

3. Použití 3D tisknutých řemenic při konstrukci jízdního kola.
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
3.1 Možnosti využití různých tiskových metod.
Leden 2020 ÷ květen 2020.
3.2 Ovlivnění kvality výsledného dílu správným nastavením procesu tisku.
Červen 2020 ÷ říjen 2020
3.3 Vypracování závěrečné zprávy.
Listopad 2020 ÷ prosinec 2020.

4. Experimentální měření dvoustupňové automatické převodovky.
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
4.1 Měření parametrů dvoustupňové automatické převodovky náboje jízdního kola.
Leden 2020 ÷ květen 2020.
4.2 Návrh vhodné zkrutné pružiny do automatické třístupňové převodovky náboje jízdního kola v závislosti na naměřených parametrech dvoustupňové automatické převodovky.
Červen 2020 ÷ říjen 2020.
4.3 Vypracování závěrečné zprávy.
Listopad 2020 ÷ prosinec 2020.

5. Výzkum v oblasti zkoušek tření ve šroubovém spoji.
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu), harmonogram:
5.1 Testovaní vybraných maziv na šroubových spojích.
Leden 2020 ÷ duben 2020.
5.2 Ověření vlivu velikosti utahované součásti.
Květen 2020 ÷ červen 2020.
5.3 Vypracování závěrečné zprávy.
Červenec 2020 ÷ srpen 2020.

Výsledky výzkumu všech částí budou publikovány na mezinárodních konferencích ve sborníku evidovaného v databázi WoS nebo SCOPUS anebo v časopisech s IF.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 70000,- 70000,-
3. Materiálové náklady 10000,- 21307,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 20000,- 76593,-
5. Služby 42544,- 14644,-
6. Cestovní náhrady 40000,- 0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 20000,- 20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 202544,-
Uznané náklady 202544,-
Celkem běžné finanční prostředky 202544,- 202544,-
Zpět na seznam