Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2019
Kód
SP2019/73
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2019 - 31. 12. 2019
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na 7 výzkumných části: 1.Výzkum odpovídající vrstvy barvy pro stanovení záběrových stop ozubených kol automobilových převodů při opakovaném zatěžování. Zatěžování ozubených kol bude prováděno na otevřeném nebo uzavřeném měřícím okruhu. 2. Vývoj alternativních metod měření sil. Vývoj nových principů snímačů pro měření zatěžujících sil. 3.Návrh zkoušení chování kardanové hřídele z hlediska její délky. Vypracování experimentální metody pro stanovení vibrací kardanové hřídele. 4.Experimentální stanovení zatěžování koloběžky. Stanovení zátěžných sil kritických místech koloběžky pomocí tenzometrického měření při provozu koloběžky 5. Návrh experimentálního měření deformací dílů převodové skříně. Měření deformací převodové skříně automobilu na otevřeném zkušebním zařízení. 6. Analytická výpočtová metoda působení svěrných kroužků na hřídele a náboje. Výpočet působení napětí vyvozené svěrnými kroužky při upínání náboje na hřídel. 7. Ověření experimentální metody měření naklopení volných kol automobilových převodovek. Sestavení zkušebního zařízení naklopení volných kol automobilových převodovek a provedení zkušebních měření.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
Ing. Václav Mosler
Ing. Lukáš Jančar
Ing. Jiří Beinstein
Ing. Vojtěch Heiník
Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D.
Ing. Jiří Struž, Ph.D.
Ing. Filip Dušek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1. Výzkum odpovídající vrstvy barvy pro stanovení záběrových stop ozubených kol automobilových převodů
2. Vývoj alternativních metod měření sil.
3. Návrh zkoušení chování kardanové hřídele z hlediska její délky.
4. Experimentální stanovení zatěžování koloběžky.
5. Návrh experimentálního měření deformací dílů převodové skříně.
6. Analytická výpočtová metoda působení svěrných kroužků na hřídele a náboje.
7. Ověření experimentální metody měření naklopení volných kol automobilových převodovek.
8. Publikování výstupů na konferencích

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 70000,- 70000,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 60000,- 39531,-
5. Služby 60000,- 96849,-
6. Cestovní náhrady 59584,- 43204,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 27000,- 27000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 276584,-
Uznané náklady 276584,-
Celkem běžné finanční prostředky 276584,- 276584,-
Zpět na seznam