Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza strojních součástí v kritických místech namáhání
Kód
SP2018/45
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Předmět výzkumu
Návrh výpočetních metod a experimentů pro dimenzování strojních součástí v kritických místech namáhání Projekt bude zaměřen na 5 výzkumných části: 1.Vyhodnocování otisků ozubených kol automobilových převodů při opakovaném zatěžování. Zatěžování ozubených kol bude prováděno na otevřeném nebo uzavřeném měřícím okruhu. Otisky budou vyhodnocovány dle metodiky publikované v projektu SP2017/39. 2.Měření osové síly ve šroubech tenzometrickými snímači. Výzkum nejvhodnějšího umístění tenzometrických snímačů na konkrétním šroubovém spoji. 3.Návrh experimentální kontroly diferenciálů pomocí uzavřeného anebo otevřeného zkušebního okruhu. Technická dokumentace sestavy zkušebního okruhu. 4.Výpočet chování kardanové hřídele v závislosti na její délce. Vypracování výpočetní metody pro vibrace kardanové hřídele. 5.Rozbor automatické třístupňové převodovky jízdního kola.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Ivo Křístek
Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
Ing. Václav Mosler
Ing. Lukáš Jančar
Ing. Jiří Beinstein
Ing. Vojtěch Heiník
Bc. Lukáš Gelnar
Ing. Jiří Struž, Ph.D.
Ing. Filip Dušek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1.Korelace záběrových stop ozubených kol
2.Metodika návrhu snímačů pro měření osové síly ve šroubu
3.Návrh měřicí stolice pro výstupní kontrolu diferenciálů
4.Analýza závislostí vibrací kardanové hřídele na její zástavbové délce
5.Rozbor automatické třístupňové převodovky jízdního kola
6.Publikování výstupů na konferencích
7.Obhájení diplomových prací souvisejících s projektem

Harmonogram prací viz. příloha ve složce Projektová dokumentace

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 90000,- 90000,-
3. Materiálové náklady 10000,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 22593,- 41242,-
5. Služby 60000,- 57818,-
6. Cestovní náhrady 65000,- 58533,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 27500,- 27500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 275093,-
Uznané náklady 275093,-
Celkem běžné finanční prostředky 275093,- 275093,-
Zpět na seznam