Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum závislosti chyby převodu, hluku a vibrací ozubených kol na teplotě oleje
Kód
SP2015/69
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
Výstupem výzkumu bude stanovení vlivu teploty oleje na velikost chyby převodu, hluku a vibrací ozubených převodů.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. Miroslav Burián
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Ivo Křístek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1.Vypracovaní metodiky měření chyby převodu, hluku a vibrací v závislosti na teplotě
2.Ověření metodiky na zkušebním okruhu
3.Zhodnocení vlivu teploty oleje na chybu převodu, hluk a vibrace
4.Publikování výstupů projektu na konferencích a v časopisech podle metodiky RVVI

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,- 16080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 12000,- 12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4080,- 4080,-
2. Stipendia 70000,- 70000,-
3. Materiálové náklady 10000,- 10722,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 63520,- 54246,-
5. Služby 70000,- 69154,-
6. Cestovní náhrady 35000,- 44398,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 29400,- 29400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 294000,-
Uznané náklady 294000,-
Celkem běžné finanční prostředky 294000,- 294000,-
Zpět na seznam