Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vliv součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu
Kód
SP2016/43
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Předmět výzkumu
Shrnutí dosavadních poznatků vlivu součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu. Vypracování metodiky zkoušek vlivu součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu s následným ověřením této metodiky na uzavřeném zkušebním okruhu.
Členové řešitelského týmu
Ing. Vojtěch Heiník
Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
Ing. Jiří Začal, Ph.D.
Ing. Ivo Křístek
Ing. František Špalek
Ing. Jan Bajgar
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Ing. Miroslav Burián
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1. Shrnutí dosavadních poznatků vlivu součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu
2. Vypracování metodiky zkoušek vlivu součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu
3. Ověření vypracované metodiky na uzavřeném zkušebním okruhu
4. Publikování výstupů projektu na konferencích a v časopisech podle metodiky RVVI

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 50000,- 50500,-
3. Materiálové náklady 30000,- 37609,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 12185,- 24482,-
5. Služby 80000,- 60304,-
6. Cestovní náhrady 30000,- 29290,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 22465,- 22465,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 224650,-
Uznané náklady 224650,-
Celkem běžné finanční prostředky 224650,- 224650,-
Zpět na seznam