Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zkoušky ozubených kol na zkušebních okruzích
Kód
SP2013/4
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
Předmět výzkumu
Výstupem projektu bude sestavení metodiky vyhodnocovánímezí únavy konstrukčních materiálů ozubených kol v dotyku na zkušebních okruzích.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Miroslav Vávra
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Radim Slanina
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D.
Ing. Miroslav Burián
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1. Vypracování metodiky vyhodnocování únavy ozubených kol v dotyku
2. Specifikace prostředků pro vyhodnocování únavy ozubených kol v dotyku
3. Specifikace experimentálního pracoviště
4. Publikování výsledků na mezinárodní konferenci kateder částí a mechanismů strojů

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,- 16080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 12000,- 12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4080,- 4080,-
2. Stipendia 30000,- 30000,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 25000,- 18857,-
5. Služby 0,- 21630,-
6. Cestovní náhrady 30920,- 12507,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 2000,- 9926,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 5000,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 109000,-
Uznané náklady 109000,-
Celkem běžné finanční prostředky 109000,- 109000,-
Zpět na seznam