Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optimalizace parametrů zubových pneumotorů pro zvýšení jejich účinnosti
Kód
SP2012/170
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Předmět výzkumu
Naše pracoviště se podílelo na vývoji a výrobě prototypu nové generace zubového pneumotoru s tzv. HCR ozubením. přestože byl tento vývoj úspěšný, uživateli těchto pneumotorů (hornictví) je vyžadován další technický rozvoj a optimalizace těchto pohonů. Cílem je zvýšit účinnost zařízení, snížit jeho hmotnost a vytvořit návod pro konstrukci těchto motorů
Členové řešitelského týmu
prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D.
Ing. Radim Slanina

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9060,- 12140,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 5000,- 9060,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4060,- 3080,-
2. Stipendia 14000,- 14000,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 15940,- 6550,-
5. Služby 0,- 15520,-
6. Cestovní náhrady 12000,- 6739,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 4000,- 51,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 55000,-
Uznané náklady 55000,-
Celkem běžné finanční prostředky 55000,- 55000,-
Zpět na seznam