Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum v oblasti rozvoje pravděpodobnostního navrhování strojních dílů a skupin
Kód
SP2011/66
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu je zadedení a aplikace pravděpodobnostních metod, zejména založených na počítačových simulací metodou SBRA, do procesu konstrukčního navrhování strojních dílů a skupin.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.
Ing. Josef Oleksik
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Výstupy projektu - tvorba souborů metody SBRA pro pravděpodobnostní simulaci typických zátěžných spekter částí pohonů strojů podle ČSN 01 4686, aplikace simulací SBRA na konkrétní strojní díly a skupiny a jejich presentace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,- 20100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 15000,- 15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5100,- 5100,-
2. Stipendia 32100,- 32100,-
3. Materiálové náklady 25000,- 26572,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 1000,- 1139,-
5. Služby 0,- 0,-
6. Cestovní náhrady 4400,- 4289,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 4400,- 0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 2800,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 87000,-
Uznané náklady 87000,-
Celkem běžné finanční prostředky 87000,- 87000,-
Zpět na seznam