Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pulzátorové zkoušky ozubených kol a jejich vyhodnocení
Kód
SP2012/21
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Předmět výzkumu
Výstupem projektu bude vyhodnocení meze únavy konstrukčních materiálů ozubených kol, které jsou používány v převodovkách osobních automobilů. V rámci předcházejícího projektu jsme navázali spolupráci s divizí vývoje převodovek společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, která projevila zájem o experimentální vyhodnocení průběhu pravděpodobnosti meze únavy v ohybu. Za tímto účelem budou automobilkou dodány bezplatně zkušební vzorky ozubených kol.
Členové řešitelského týmu
doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1. Pravděpodobnostní průběh meze únavy ozubených kol

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
1340,- 12060,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 1000,- 9000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 340,- 3060,-
2. Stipendia 3000,- 20500,-
3. Materiálové náklady 0,- 0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 0,- 0,-
5. Služby 50000,- 5760,-
6. Cestovní náhrady 8000,- 19670,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 660,- 5010,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 63000,-
Uznané náklady 63000,-
Celkem běžné finanční prostředky 63000,- 63000,-
Zpět na seznam