Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Konstrukce strojních dílů a skupin

O studijním programu

Celé studium v oblasti Konstrukce strojních dílů a skupin je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s
moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojních dílů a skupin studenti provádí s ohledem na únosnost a požadovanou životnost a naučí se na profesionální úrovní využívat všechny prostředky podpory konstruování.

Studijní plány

Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Konstrukční inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S06
Název specializace Konstrukce strojních dílů a skupin
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra částí a mechanismů strojů
Zodpovědná osoba Ing. Miroslav Trochta, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály