Katedra částí a mechanismů strojů

stroje, konstrukce, navrhování, strojní zařízení, strojírenství