Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum a vývoj produktivních nástrojů a technologií pro obrábění velmi přesných děr s definovanou integritou obrobeného povrchu
Kód
FW06010775
Řešitel
Rok zahájení
2023
Rok ukončení
2025
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
TREND (2020-2027)
Předmět výzkumu
Na výrobky především v oblasti automobilového průmyslu, hydraulických komponentů, letectví, výroby kompresorů apod. jsou kladeny velmi vysoké požadavky na provozní spolehlivost a trvanlivost. Užitné vlastnosti součástí jsou odvislé především od jejich konstrukce, zvoleného materiálu, kvality výroby, ale i od zvolené technologie výroby a pracovních podmínek, pracovního zatížení, kvality údržby atd. Právě vlivem technologii výroby a pracovními podmínkami při výrobě velmi přesných děr, ve výše uvedených segmentech průmyslu, se zabývá předkládaný projekt. Tradiční operací pro výrobu přesných děr je vystružování. Výstružník, respektive jeho geometrie řezné části vytvoří, za zvolených pracovních podmínek nově obrobenou plochu díry s konkrétními vlastnostmi, které můžeme popsat souborem mechanických, fyzikálních, chemických a rozměrových veličin, jež souhrnně označujeme jako integritu povrchu. Máme-li definovánu optimální integritu povrchu díry pro konkrétní součást s ohledem na její funkci, spolehlivost, trvanlivost, je úkolem navrhnout takový řezný nástroj pracovní podmínky, aby bylo požadované integrity dosaženo.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam