Studijní obory

Společný základ

První 4. semestry jsou předměty společné všem studentům bakalářského studia.

Bakalářské studium - Strojírenská technologie

Studium v tomto oboru vychovává odborníky s teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, používaných ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří strojírenské materiály a jejich povrchová úprava, technologie výroby strojírenských součástí a jejich montáž, si posluchači dále prohloubí studiem fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálů, výrobních strojů a zařízení včetně numericky řízených, automatizovaných a pružných výrobních systémů, jejich projektování a řízení. Důležitým článkem je kontrola a řízení jakosti a organizace a ekonomické hodnocení výroby. Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.

Studijní plán - forma prezenční - Šumperk
Studijní plán - forma kombinovaná - Šumperk
Studijní plán - forma prezenční
Studijní plán - forma kombinovaná

Navazující magisterské studium - Strojírenská technologie

Studium v tomto oboru vychovává odborníky s prohloubenými a širokými teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, používaných ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří strojírenské materiály a jejich povrchová úprava, technologie výroby strojírenských součástí a jejich montáž, si posluchači dále prohloubí studiem fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálů, výrobních strojů a zařízení včetně numericky řízených, automatizovaných a pružných výrobních systémů, jejich projektování a řízení. Důležitým článkem je kontrola a řízení jakosti a organizace a ekonomické hodnocení výroby. Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.

Studijní plán - specializace Strojírenská technologie - forma prezenční
Studijní plán - specializace Strojírenská technologie - forma kombinovaná
Studijní plán - specializace Technologický management - forma prezenční
Studijní plán - specializace Technologický management - forma kombinovaná

Doktorské studium - Strojírenská technologie

Obor zahrnuje základní strojírenské technologie a využívá hlubokých znalostí přírodovědeckých disciplin jako je aplikovaná matematika, fyzika, technická mechanika, kybernetika, teorie technologických procesů. Cílem studia je výchova vědeckých pracovníků v oblasti technologie, strojírenského tváření, svařování, obrábění a montáží, povrchového inženýrství, řízení a organizace a projektování strojírenských výrob. Doktorand získá široký fyzikálně-technologický základ v oblasti zejména nových strojírenských technologií, jejich zařízení, automatizace.

Studijní plán - forma prezenční
Studijní plán - forma kombinovaná


© 2019 VŠB-TU Ostrava