Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
17. listopadu 2172/15, 10. patro, budova A
708 00 Ostrava - Poruba
telefon: 59 732 4466

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
prof. Ing.et Ing.Mgr. Petrů Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (346)
Docentka (346)
Zaměstnanec (346)
jana.petru@vsb.cz +420 597 324 391 A 1011 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Děkan (FS)
Vedoucí útvaru (300)
Zástupce vedoucí katedry (346)
profesor (346)
robert.cep@vsb.cz +420 597 323 193
+420 597 321 247
A 1011
A 334
Ing. Kratochvíl Jiří, Ph.D. jiri.kratochvil@vsb.cz +420 597 324 476
Ing. Krišáková Simona simona.krisakova@vsb.cz +420 597 324 466
Osoba Telefon Adresa
prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Děkan (FS)
Vedoucí útvaru (300)
Zástupce vedoucí katedry (346)
profesor (346)
robert.cep@vsb.cz +420 597 323 193
+420 597 321 247
A 1011
A 334
Ing. Čepová Lenka, Ph.D. lenka.cepova@vsb.cz +420 597 324 396
Ing. Hajnyš Jiří, Ph.D. jiri.hajnys@vsb.cz +420 597 329 064 PI 136
Ing. Jančar Lukáš lukas.jancar@vsb.cz +420 597 324 313
+420 597 329 049
Bc. Janeczko Radim radim.janeczko@vsb.cz +420 597 329 460
Kowalovski Filip filip.kowalovski@vsb.cz +420 597 324 378
Kozák Jiří jiri.kozak@vsb.cz +420 597 329 460
Ing. Kratochvíl Jiří, Ph.D. jiri.kratochvil@vsb.cz +420 597 324 476
Ing. Krišáková Simona simona.krisakova@vsb.cz +420 597 324 466
Laňka Tomáš tomas.lanka@vsb.cz +420 597 324 485
+420 597 329 460
Ing. Lichovník Jiří jiri.lichovnik@vsb.cz +420 597 323 216
Ing. Měsíček Jakub jakub.mesicek@vsb.cz +420 597 324 531
+420 597 329 146
A 1028B
PI 136
Ing. Michalski Jakub jakub.michalski.st@vsb.cz +420 597 324 534
Ing. Mizera Ondřej ondrej.mizera@vsb.cz +420 597 324 478
prof. Dr. Ing. Mrkvica Ivan ivan.mrkvica@vsb.cz +420 597 324 451
Ing. Pagáč Marek, Ph.D.
vedoucí Centra 3D tisku Protolab (346)
Odborný asistent 346 (346)
marek.pagac@vsb.cz +420 597 329 046 PI 136 , Studentská 17 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Pekarčík Roman roman.pekarcik@vsb.cz +420 597 329 464
prof. Ing.et Ing.Mgr. Petrů Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (346)
Docentka (346)
Zaměstnanec (346)
jana.petru@vsb.cz +420 597 324 391 A 1011 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Sadílek Marek, Ph.D. marek.sadilek@vsb.cz +420 597 324 475
Ing. Szkandera Pavel pavel.szkandera@vsb.cz +420 597 324 378
Ing. Szotkowski Tomáš tomas.szotkowski@vsb.cz +420 597 324 478
Ing. Špalek František frantisek.spalek@vsb.cz +420 597 324 534 A 1028B
Ing. Štefek Petr, MBA
Zástupce vedoucího Centra 3D tisku Protolab (346)
petr.stefek@vsb.cz +420 597 329 154 PI 136
Ing. Švec Jiří jiri.svec1@vsb.cz +420 597 324 533
Ing. Till Jakub jakub.till@vsb.cz +420 597 324 534
Ing. Trefil Antonín, Ph.D. antonin.trefil@vsb.cz +420 597 324 453
+420 597 329 465
A 1005
RP 212
doc. Ing. Vrba Vladimír, CSc. vladimir.vrba@vsb.cz +420 597 324 450
Ing. Zelinka Jan
Interní doktorand (346)
jan.zelinka@vsb.cz +420 597 324 478 A 1008 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba