Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
17. listopadu 2172/15, 10. patro, budova A
708 00 Ostrava - Poruba
telefon: 59 732 4466

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
prof. Ing.et Ing.Mgr. Petrů Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (346)
Profesor (346)
Zaměstnanec (346)
+420 596 994 391 A 1011 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Děkan (FS)
Vedoucí útvaru (300)
Zástupce vedoucí katedry (346)
profesor (346)
+420 596 993 193
+420 596 991 247
A 1011
A 334
Ing. Kratochvíl Jiří, Ph.D. +420 596 994 476
Ing. Krišáková Simona +420 596 994 466
Osoba Telefon Adresa
prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.
Děkan (FS)
Vedoucí útvaru (300)
Zástupce vedoucí katedry (346)
profesor (346)
+420 596 993 193
+420 596 991 247
A 1011
A 334
Ing. Čepová Lenka, Ph.D. +420 596 994 396
Ing. Hajnyš Jiří, Ph.D. +420 596 999 064 PI 136
Ing. Jančar Lukáš +420 596 999 049
Bc. Janeczko Radim +420 596 999 460
Ing. Janík Michal +420 596 994 532
Ing. Janoško Martin +420 596 994 381
Ing. Jansa Jan +420 596 999 049
Ing. Kowalovski Filip +420 596 994 378
Kozák Jiří +420 596 999 460
Ing. Kratochvíl Jiří, Ph.D. +420 596 994 476
Ing. Krišáková Simona +420 596 994 466
Laňka Tomáš +420 596 994 485
+420 596 999 460
Ing. Ledvoň Ondřej +420 596 994 329
Ing. Měsíček Jakub +420 596 999 146 PI 136
Ing. Mizera Ondřej +420 596 994 478
prof. Dr. Ing. Mrkvica Ivan +420 596 994 451
Ing. Pagáč Marek, Ph.D.
Odborný asistent (346)
Kat346 - Centrum 3D tisku Protolab (346)
+420 596 991 285 A 1007 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Pekarčík Roman +420 596 999 464
Ing. Petr Jakub +420 596 994 532
prof. Ing.et Ing.Mgr. Petrů Jana, Ph.D.
Vedoucí útvaru (346)
Profesor (346)
Zaměstnanec (346)
+420 596 994 391 A 1011 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Sadílek Marek, Ph.D. +420 596 994 475
Ing. Slaninková Aneta +420 596 993 216
Ing. Smrček Lukáš +420 596 994 378
Ing. Szkandera Pavel +420 596 994 378
Ing. Szotkowski Tomáš +420 596 994 478
Ing. Till Jakub +420 596 994 534
Ing. Trefil Antonín, Ph.D. +420 596 994 453
+420 596 999 465
A 1005
RP 212
doc. Ing. Vrba Vladimír, CSc. +420 596 994 450
Ing. Zelinka Jan
Interní doktorand (346)
+420 596 994 396 A 1008 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba