Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie je součástí Fakulty strojní na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Tato katedra se zaměřuje na výuku předmětů oboru strojírenská technologie bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu. Zaměstnanci katedry se aktivně podílejí na publikační činnosti v prestižních časopisech, účastní se mezinárodních konferencí a významných projektů. V rámci zahraničních mobilit je navázána spolupráce s univerzitami a výzkumnými institucemi v celé Evropě.

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie spolupracuje s firmami nejen z Moravskoslezského kraje (např. Škoda Auto a.s., Siemens, Sandvik CZ s.r.o., Dormer Pramet). Má k dispozici specializované laboratoře obrábění, metrologie, montáže a 3D tisku (centrum 3D tisku Protolab). Pracoviště disponuje infrastrukturou s nejmodernějšími zařízeními, kde probíhá praktická výuka studentů. Za zmínku stojí hala obrábění, kde nalezneme CNC obráběcí stroje, optický mikroskop, řezání vodním paprskem apod.

Video - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie

Laboratoře

zaměstnanci 2020