Katedra obrábění a montáže spolupracuje s mnohými strojírenskými společnostmi nejen z Moravskoslezského kraje ale celé České republiky. Aktivní spolupráci dokladuje registrace mnoha ověřených technologií a funkčních vzorků, patentů a užitné vzorů, softwarů vytvořený na základě požadavků z praxe.

Spolupráce je aktivně rozvíjena využíváním dotačních titulů (podpora vědy a výzkumu Moravskoslezského kraje, vouchery Olomouckého a Zlínského kraje, ROP), zpracování m témat bakalářských i diplomových prací, stážemi studentů i pedagogů ve firmách.


© 2019 VŠB-TU Ostrava