Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř teorie a technologie obrábění (HA301) je určená k výuce předmětů: technologie obrábění, obrábění, teorie a technologie obrábění a experimentální metody v obrábění. Studenti zde získají teoretické i praktické znalosti v oblastech jednotlivých technologií obrábění (soustružení, frézování, vrtání, broušení, hoblování, obrážení, vysoce přesné metody obrábění, výroby ozubených kol a závitových ploch atd.). Dále pak v oblastech metrologie, montáže, technologické přípravy výroby, aplikace fyzikálních principů obrábění, interpretace experimentálních metod při analýze obráběcích procesů a vyhodnocení výsledků experimentů.

Vybavení laboratoře:

  • 1x učitelské PC,
  • dataprojektor,
  • interaktivní tabule,
  • mikroskop Neophot,
  • ukázky nástrojů a upínačů řezných nástrojů,
  • obrobky pro měření geometrické přesnosti,
  • měřidla: posuvná měřidla a třmenové mikrometry,
  • speciální šablony pro měření geometrie řezných nástrojů.