Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
VÝZKUM A VÝVOJ PRODUKTIVNÍCH VYSTRUŽOVACÍCH NÁSTROJŮ A TECHNOLOGIÍ PRO OBRÁBĚNÍ VELMI PŘESNÝCH DĚR S BŘITY ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ A CERMETŮ S NOVÝM PVD POVLAKEM
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027388
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program výzkumu a vývoje OPPIK – Aplikace
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt si klade za cíl prostřednictvím VaV za spolupráce dvou MSP a VŠ vyvinout nové řešení vystružovacích nástrojů, technologie výroby a jejích použití. Nové nástroje budou mít navrženu vhodnou geometrie, břity z vybraných SK nebo cermetů, s nově vyvinutou PVD nanokompozitní vrstvou. To umožní zajistit nejen požadované rozměrové a tvarové přesnosti obráběných děr, ale i zvýšit trvanlivost výstružníků a provozní spolehlivost při obrábění zejména hůře obrobitelných materiálů.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam