Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Prediktivní nástroj společnosti B&Bartoni, spol. s r. o. pro optimalizaci výrobních procesů
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026885
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program MPO
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je vytvořit prediktivní nástroj společnosti B&Bartoni, spol. s r. o. pomocí kterého bude možné v co možná v největší míře predikovat a tím pádem eliminovat chyby při výrobním procesu. Tím následně dosáhnout vyšší efektivity těchto výrobních procesů nejen v čase, ale zejména po stránce kvalitativní, potažmo kvantitativní.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam