Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora distančních metod v technickém vzdělávání
Kód
304011AYI2
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma
Typ
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Předmět výzkumu
Projekt s názvem "Podpora distančních metod v technickém vzdělávání" je zaměřen na vytváření on-line vzdělávacích podpor pro zkvalitnění vzdělávání studentů a pedagogického personálu, a to zaváděním on-line prvků do vzdělávání v technických oborech s vysokým podílem ukázek praktické strojírenské výroby. Zaměření projektu taktéž vede ke kontaktu studentů s významnými zaměstnavateli z Moravskoslezského a Žilinského kraje a napomáhá tak jejich budoucímu uplatnění na trhu práce. Významným přínosem projektu je řešení aktivity úloh z technické praxe, které vedou k vzájemnému předání zkušeností zapojených cílových skupin.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam