Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory
Kód
304011AYW8
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma
Typ
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Předmět výzkumu
Projekt se bude zabývat zvyšováním použitelnosti absolventů na trhu práce v oboru strojírenství. Jedná se o studenty bakalářského a magisterského studia, dále o studenty doktorských studijních programů v oblasti Trnavského a Moravskoslezského kraje. Projekt bude realizován formou plánovaných odborných webinářů, které jsou zaměřené na strojírenské témata, praktické ukázky obrábění, 3D tisku, měření a přednášky odborníků z praxe.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam