Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
AD-TECH Centrum 2.0
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program MPO
Předmět výzkumu
Projekt navazuje na úspěšný projekt AD TECH CENTRUM, který je již realizován v rámci výzvy OP PIK, Služby infrastruktury I., aktivita c). Projekt bude realizován na území ostravské aglomerace a jeho výsledkem bude rozšíření stávající inovační infrastruktury Centra o dalších cca 42,1 m2. Základem činnosti Centra je poskytování poradenských a technologických služeb malým a středním podnikům (MSP) v MSk. Projekt reaguje na konkrétní potřeby MSP a klade si za cíl pomoci MSP v jejich dalším rozvoji.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam