Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
AD-TECH Centrum 3.0
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program MPO
Předmět výzkumu
Touto žádostí navazujeme na úspěšný projekt AD TECH CENTRUM r.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007158, který je již realizován v rámci výzvy OP PIK, Služby infrastruktury I., aktivita c). Cílem tohoto nového projektu je, finančně zpřístupnit, rozvíjet a zkvalitňovat odborné poradenské služby podpůrné inovační infrastruktury žadatele. Projektem prohloubíme dosavadní inovativní spolupráci a navážeme novou spolupráci mezi firmami (konečnými příjemci dotace) a výzkumnou organizací (žadatelem).
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam