Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění
Kód
RPP2019/79
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Cílem projektu je inovace výše uvedeného předmětu vyučovaného v pátém ročníku navazujícího studia v prezenční i kombinované formě. V rámci této inovace budou mít studenti možnost rozšířit své poznatky o praktické ukázky vybraných nekonvenčních technologií obrábění v prostorách VŠB - TUO. Konkrétně se jedná o EDM - elektroerozivní technologii obrábění, WJM - technologii obrábění vodním paprskem a obrábění laserem. Vše bude realizováno formou praktických úloh a ukázek ve výuce.
Zpět na seznam