Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj nové řady středotlakých šoupátek, technologie jejich výroby a metodiky zkoušení, simulující 40 let životnosti
Kód
FV40115
Řešitel
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
FV - TRIO
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vyvinout: - novou řady středotlakých šoupátek z tvářených polotovarů do DN 800 - technologii jejich výroby a kontroly - metodiku zkoušení, simulující 60 let životnosti armatury Projekt je zaměřen na vývoj středotlakých šoupátek určených do konvenčních a jaderných elektráren, chemického, hutního a ropného průmyslu apod. Novost řešení spočívá ve využití tvářených polotovarů, které jsou svařeny v jeden celek. Na rozdíl od dosud používaných řešení, armatur litých nebo kovaných, se jedná o výrazně levnější variantu, se kterou je možné mnohem pružněji reagovat na požadavky zákazníků. Vedlejším, ale podstatným přínosem tohoto provedení je zvýšená bezpečnost proti stávajícím řešením. Armatura je díky své koncepci lehčí než lité nebo kované provedení. Tím dosahuje vyšší bezpečnost vůči zemětřesení a jiným vlivům. Po událostech v JE Fukušima je vývoj bezpečnějších armatur jednou z hlavních oblasti zájmu vývoje. Neoddělitelným cílem projektu je, kromě vývoje samotné armatury, i způsob její výroby a zkoušení. Na rozdíl od armatur litých, či kovaných, bude armatura z tvářených polotovarů tvarově jiná, s určitými specifiky. Vlivem toho, že s výrobou podobného typu armatury nejsou zkušenosti, bude potřeba vyvinout nové výrobní postupy (nástroje, přípravky apod.). Bude potřeba vyvinout nové zkušební a kontrolní metody jednotlivých výrobních operací. Ty musí navíc plně odpovídat nejtěžším požadavkům kladeným na armatury pro jadernou energetiku. Proti současným typům armatur, bude nový typ již od základu navržen pro min. 60letý provoz. Nově stavěné reaktory, i již postavené reaktory, totiž postupně prodlužují svou životnost z původně plánovaných 30 let na 40 až 60 let. Těmto požadavkům musí být přizpůsobená nejen výše popsaná konstrukce a metodika zkoušení, ale u nového typu armatur se musí také ověřit funkčnost po celou dobu životnosti. Neboť s takovýmto způsobem provozu nejsou zkušenosti, musí být vyvinuta metodika, které bude simulovat 60 let provozu.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam